Rólunk

A „Ritkafém kutatócsoportban” főleg biológiai szempontból fontos (esszenciális és toxikus), valamint az orvosi képalkotó diagnosztikában (pl. mágneses rezonanciás képalkotás, MRI, pozitron emissziós tomográfia, PET) és terápiában (nukleáris medicina) alkalmazható fémionok (alkáliföldfémek, ritkaföldfémek, néhány átmenetifém és a 13. főcsoport) koordinációs kémiájával foglalkozik. A fémionok nyíltláncú és makrociklusos poliaza–polikarboxilát, –polifoszfonát, –polifoszfinát és –poliamidát komplexeit állítják elő, vizsgálják azok fizikai-kémiai sajátságait (egyensúly, képződés és bomlás-kinetika, kontrasztnövelő hatás) és szerkezetét. Újabban „intelligens” bimodális (MRI – PET, MRI – optikai stb.) kontrasztanyagok előállítására alkalmas ligandumok tervezésével, szintézisével is foglalkoznak. A szervezett doktori képzésben eddig 12 PhD értekezést védtek meg a Dr. Brücher Ernő és Dr. Tóth Imre által vezetett csoport hallgatói. Számos kutatócsoporttal állnak kapcsolatban (amerikai, ausztrál, francia, olasz, portugál, spanyol, svéd stb.), fiatal munkatársaiknak lehetősége nyílik a külföldi tapasztalatszerzésre, hozzájuk is gyakran érkeznek külföldi kollégák. Hazai és külföldi gyógyszergyárakkal is folytatnak gyümölcsöző együttműködést.