Rólunk

Dr. Tóth Zoltán kémia szakmódszertanos, doktorandusz és szakdolgozó hallgatóival együtt évek óta kutatja a tanulók kémiai ismereteiben felbukkanó tévképzeteket, azok kialakulásának okát és korrekciójának lehetőségét. A fogalmi fejlődés vizsgálatára a hazai viszonyok között még újnak számító tudástér-elméletet és szóasszociációs módszert használják. Ezek segítségével sikerül kimutatni – többek között -, hogy a memorizálási technikával rögzült ismeretek izolálódnak a tanulók tudásszerkezetében, és a kémiai számítási feladatokat a tanulók többsége algoritmusszerűen oldja meg a fogalmi megértés helyett.