Oktatás
Tantárgy Kód
_ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEKFONTOS!
_GENERAL LABORATORY SAFETY RULESIMPORTANT
A kémia alapjaiTTKBE0142
Általános kémia előadásTTKBE0101, GYAKE01G1
Általános kémia laboratóriumi gyakorlatTKBL0101, TKOL0101
Általános kémia laboratóriumi gyakorlat (levelező vegyészmérnök BSc)TTKBL0101_L
Általános kémia szemináriumTTKBG0101, TKOG0101
Általános kémia szeminárium (vegyészmérnök BSc levelező)TKBG0101_L
Analitikai kémia gyakorlat (vegyészmérnök, levelező)TKBL0511_L
Analitikai Kémia I. (laboratóriumi gyakorlat)TKBL0501
Analitikai kémia I. (szeminárium)TKBG0501
Analitikai kémia I. előadásTKBE0501
Analitikai kémia II gyakorlat (kémia, vegyészmérnök BSc, péntek)TKBL0503
Analitikai kémia III. TKBL0504
Analytical ChemistryTKBE0513EN
Analytical Chemistry I. (laboratory practice) TTKBL0501_EN
Analytical Chemistry II. (lab practice)TTKBL0503_EN
Bevezetés a kémiába előadásTKBE0141, TTBE0141, TKOE0141
Bevezetés a kémiába gyakorlatTTKBL0141, TTKBL0142 és TTKOL0142
Bioanalitika előadásTKBE2541
Bioanalitika gyakorlatTKBL2541
Biokémia előadás (vegyészmérnök levelező)TBBE0313
Biokémia II. gyakorlat (kémia BSc)TBBL0305
College ChemistryTT09_CHEM, TTIS_CHEM1
Elválasztástechnika előadásTKBE0502
Elválasztástechnika gyakorlatTKBL0502-01
General Chemistry (laboratory practice)TTKBL0101_EN
General Chemistry (Seminar)TTKBG0101_EN
Inorganic and Quantitative Analytical ChemistryTKBL0511_EN
Introduction to chemistry laboratory practice and seminarBiology students (TTKBL0141_EN)
Kémiai alapismeretekTKBL0142
Környezetanalitika gyakorlat (környezettan hallgatók számára)TKML0541
Környezetanalitika kémia előadás (környezettan hallgatók részére)TKBE0542
Műszeres Analitika gyakorlat (OLKDA, vegyészmérnök, biomérnök, környezettan) (szerda)TKBL0532, ill. TKBL0512
Műszeres analitika gyakorlat (vegyészmérnök levelező)TKBL0512_L
Műszeres Analitika I. előadás (OLKDA)TKBE 0531
Műszeres Analitika I. gyakorlat (OLKDA)TKBL0531
Műszeres analitika II. (előadás, OLKDA)TKBE0532
NMR Operator TrainingTTKBL0004_EN
Separation techniques (laboratory practice)TTKBL0502_EN
SzakdolgozatTKBL0003, TKBG2011, TKBG2011_L
Szervetlen és kvantitatív analitikai kémia gyakorlat (vegyészmérnök)TTKBL0511
Szervetlen kémia (laborgyakorlat)TKBL0211_L
Szervetlen kémia előadás (környezettan, biomérnök, anyagtudomány)TKBE0211, TTKBE0211, TTKME0211
Szervetlen Kémia gyakorlat (vegyészmérnök, környezettan, biomérnök)TKBL0211
Szervetlen Kémia II.TKBE0202, TTKBE0202, TKOE0202
Szervetlen kémia IV.TTKBL0202
Technical Chemistry (for mechanical engineers), Introduction to Chemistry (for biologists and physicists)MK3MKEMK04GX17-EN, TTKBE0141_EN
Tantárgy Kód
2D NMR módszerekTTKMG0318
A folyadékkromatográfia alapjai, gyógyszeripari alkalmazásokTKME0310
A környezet analitika szervetlen kémiai módszerei gyakorlatTKML0202
A környezetanalitika szervetlen kémiai módszerei előadásTKME0235
Analitikai minőségbiztositásTKME0513
Atomspektroszkópia előadás levelezőTKME0516
Az elválasztás korszerű módszereiTTBME7026_BM
Biológiai mérési módszerekTBME 0003
Biomolekulák kinyerése és analitikájaAOMBMK13
Elektroforetikus analitikai módszerek előadás (kémia, biotechn., környezettan)TKME0529
Fehérjék analitikája
Fizikai kémia és gyakorlati alkalmazásokTKME4401
Inorganic Chemistry VIITTKME0204_EN
Inorganic methods in environmental analysis laboratory practiceTKML0202EN
Instrumental analysis IITTKML0501_EN
Ipari kinyeréstechnikaTBME7036_BM
KemometriaTKME0512
Koordinációs Kémia
Korszerű elválasztástechnikaTKME4501
Mintavétel és mintaelőkészítés előadás és gyakorlatTKME0514 és TKML05141
Modern gáz- és folyadékkromatográfiás eljárások gyakorlataTKML0315
Modern gáz-és folyadékkromatográfiás eljárások elmélet / Elválasztástechnika IIITKME0315
Műszeres Analitika előadásTKME0501
Műszeres analitika gyakorlatTKML0501
Műszeres analitika gyakorlat (vegyész, levelező)TKML0501_L-01
Quality Assurance in Analytical ChemistryTTKME 0513 EN
Szénhidrátok speciális vizsgáló módszereiAOLKSZH1
Szervetlen Kémia VI. gyakorlat
Szervetlen kémia VII., Bioszervetlen kémiaTTKME0204, TTKME0204_L, TKME0203, TKME0203_L
Vegyész MSc Záróvizsga
Tantárgy Kód
Általános kémia gyakorlat, Általános kémia szeminárium GYAKE02G1
Analytical chemistry lecture
General Chemistry Laboratory Practice and SeminarGYAKE04P1-K3
General Chemistry LectureGYAKE03P1 and TKBE0101_EN
Gyógyszerészi biokémia I. előadásGYBKE01G3-K0
Inorganic and qualitative analytical chemistryGYSZK04P2
Kvantitatív analitikai kémia II. gyakorlat GYKVA02G4
Kvantitatív analitikai kémia II. szigorlatGYKVA03G4
Kvantitatív analitikai kémiai szemináriumGYKVA01G3-GY
Quantitative Analytical Chemistry laboratory
Quantitative Analytical Chemistry Theory I. (Seminar) GYKVA04P3
Szervetlen és kvalitatív analitikai kémia előadásGYSZK01G2
Szervetlen és kvalitatív analitikai kémia gyakorlatGYSZK02G2