MŰSZERES ANALITIKA
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

végzettségi szint: MSc. szintű
szakképzettség: műszeres szakanalitikus
a felvétel feltétele: ötéves egyetemi képzésben, vagy mesterképzésben megfelelő szakokon szerzett oklevél
képzési idő: 4 félév
a képzés formája: levelező (távoktatás és félévente 4-5 alkalommal két napos (péntek-szombat) Debrecenben szervezett gyakorlatok és konzultáció)
a képzés szerkezete: A levelező jellegű képzés kurzusai kötelezők, az elméleti és a (kísérletes laboratóriumi) gyakorlati órák aránya közel egyforma. A képzésben megjelenő 17 tantárgy elkülönített elméleti (előadás), tantermi gyakorlati (szeminárium) és laboratóriumi gyakorlati összetevőkből áll. A tárgyak között különösen hangsúlyos az elválasztástechnika (HPLC, GC, CE) és a tömegspektrometria. A Minőségellenőrzés tárgy oktatásába a TEVA munkatársait (DE kihelyezett tanszék) is bevonjuk. Az elméleti előadások egy része távoktatással (hangos ppt, webinar) kombinált konzultációk keretében szerveződik. Ezt egészíti ki a 10 kredit értékű szakdolgozat, melynek megírásával és megvédésével a szükséges 120 kreditet megszerezve a képzésben résztvevők teljesíthetik az oklevél megszerzéséhez szükséges követelményeket.
költség: önköltséges, 350 eFt/félév
a képzés célja: a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan műszeres analitikusok képzése, akik megfelelő szintű alaptudással és az ötéves képzési formákat meghaladó speciális, szakanalitikai ismeretekkel rendelkeznek, mely alapján alkalmasak összetettebb analitikai kémiai feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén.

információk a felvi.hu-n

részletes program, tematika

további információk: szakmai kapcsolattartó: Dr. Gyémánt Gyöngyi / szakfelelős: Dr. Gáspár Attila, cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, tel (52) 512-900/22485, 30-2792889, e-mail: gyemant@science.unideb.hu

jelentkezési határidő: 2021. augusztus 19
jelentkezés módja: jelentkezési lap (doc), egyéb információk

 

-----
Kérdőív
jelentkezők, munkáltatók számára (amennyiben segíteni szeretnék a szak további fejlesztését) és a kapcsolódó felkérő levél.