Általános kémia laboratóriumi gyakorlat (levelező vegyészmérnök BSc)      15 óra / félév óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Átlalános tudnivalók (pdf, 2019.02.11)

 

Laboratóriumi gyakorlatok:

2018. 02.22 (péntek), 14.00 - 19.00, D311

2018. 03.08 (péntek), 14.00 - 19.00, D311

2018. 04.12 (péntek), 14.00 - 19.00, D311

A kiadott tematika heti lebontásban tartalmazza a feladatokat 

A gyakorlati munka befejeztével egy összefoglaló, nagyzárthelyi dolgozat megírására kerül sor.

Zárthleyi dolgozat írása (javasolt idópont:2019. 04. 26, 11.00-12.00)

 

Követelmények:

 

          A gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. Ezt a laboratóriumi nagyzárthelyi dolgozat eredménye, valamint a laboratóriumon végzett munka mennyisége, minősége határozzák meg. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

(1) részvétel valamennyi gyakorlaton, a gyakorlatok elvégzése, a gyakorlatokhoz tartozó jegyzőkönyvek elkészítése

(2) a nagy zárthelyi dolgozatban legalább 50 %-os eredmény elérése

Amennyiben az (1) feltétel nem teljesül, “aláírás megtagadva” beírás kerül a gyakorlati jegyhez és a és a gyakorlati jegyet csak a gyakorlat újbóli felvételével lehet megszerezni.

Ha a (2) feltétel nem teljesül, akkor a gyakorlat elégtelen eredménnyel zárul, de lehetőséget adunk az elégséges (2) gyakorlati jegy utóvizsgaként való megszerzésére egy írásbeli dolgozat formájában.

Tematika