Általános kémia laboratóriumi gyakorlat (levelező vegyészmérnök BSc)      15 óra / félév óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Laboratóriumi gyakorlatok:

2018. 02.16 (péntek), 14.00 - 19.00, D311

2018. 03.02 (péntek), 14.00 - 19.00, D311

2018. 04.27 (péntek), 14.00 - 19.00, D311

Zárthleyi dolgozat írása

 

Követelmények:

A gyakorlati munka befejeztével egy összefoglaló, nagyzárthelyi dolgozat megírására kerül sor.

            A gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. Ezt a laboratóriumi nagyzárthelyi dolgozat eredménye, valamint a laboratóriumon végzett munka mennyisége, minősége határozzák meg. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

- részvétel valamennyi gyakorlaton, a gyakorlatok elvégzése

- a nagy zárthelyi dolgozatban legalább 50 %-os eredmény elérése

            Amennyiben valakinek az elméleti felkészültsége nem megfelelő, akkor a gyakorlat elégtelen eredménnyel zárul, de lehetőséget adunk az elégséges (2) gyakorlati jegy utóvizsgaként való megszerzésére egy írásbeli dolgozat formájában.

A gyakorlaton nyújtott nem megfelelő teljesítmény esetén a gyakorlat elégtelen eredménnyel zárul és a gyakorlati jegyet csak a gyakorlat újbóli felvételével lehet megszerezni. Laboratóriumi gyakorlat csak ismételt teljesítéssel javítható.

Tematika