A környezetanalitika szervetlen kémiai módszerei előadás      1 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Segédanyag (diasor)

Témaötletek a kiselőadáshoz és beadandó dolgozathoz

A kurzus célja, hogy a hallgatók általános ismereteket szerezzenek a környezetanalitika szerves és szervetlen kémiai módszereiről. A legfontosabb mintavételi és minta-előkészítési, valamint a környezeti kémia tárgykörébe tartozó klasszikus és műszeres analitikai eljárások elméleti hátterével ismerkednek meg. A kémiai analízis összetett folyamatának megértésén túl gyakorlati példákon keresztül sajátítják el, hogyan lehet egy anyagi rendszer minőségi és mennyiségi összetételéről, szerkezetéről és energiaállapotáról térbeli és időbeli információt gyűjteni.

A kurzus tartalma, témakörei

A környezetanalitika fogalma, tárgya és alkalmazási területei, csoportosítási lehetőségei. A környezeti analízis lépései, klasszikus és műszeres analitikai módszerei. A környezeti mintavételezés alapfogalmai és stratégiái, a minták szállítására, tartósítására és tárolására vonatkozó szabályok, a minta-előkészítési technikák. A mérendő komponensek csoportosítása, a vonatkozó analitikai módszerek tematikus ismertetése. A kísérő és mátrixkomponensek leggyakoribb zavaró hatásainak tárgyalása.

Az előadások menete: a negyedéves előadássorozat első felében környezetanalitikai tárgykörbe tartozó kiselőadásokat készítenek a hallgatók, amelyet 5-7 percben az óra keretein belül ismertetnek - az év végéig a választott témából 6 oldal terjedelmű beadandó dolgozatot készítenek. A maradék időben a környezetanalitikai szervetlen kémiai módszereiről hallanak előadást.

Kötelező olvasmány:

Galbács Zoltán és Galbács Gábor: A környezetanalitika gyakorlati alapjai. Szegedi Egyetemi Kiadó (2009)

Óváry Miháyl: Környezeti mintavételezés. Typotex Kiadó (2012)

Ajánlott szakirodalom:

Tatár Enikő és Záray Gyula: Környezetminősítés. Typotex Kiadó (2012)

Posta József: Atomabszorpciós Spektrometria. Hallgatói Információs Központ (2007)

      Posta József: Mintavétel és mintaelőkésíztés. Debreceni Egyetem (2009)

Tematika