Környezetanalitika kémia előadás (környezettan hallgatók részére)      3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A kurzus célja, hogy a hallgató elsajátítsa a környezetanalitikai kémia területén alkalmazott terepi és laboratóriumi
módszerek elméleti hátterét és alapjait, tisztában legyen a környezetben előforduló - elsősorban szervetlen komponensek - minőségi és mennyiségi elemzésére alkalmas abszolút és relatív analitikai technikákkal.

A kurzus tartalma, témakörei

A környezetanalitika abszolút és relatív módszereinek tematikus ismertetése és jellemzése. A legfontosabb mintavételi és minta-előkészítési követelmények a szervetlen környezeti komponensek minőségi és mennyiségi viszonyainak jellemzésére. A felszíni vizek szervetlen kémiai minősítése, halobitás és szaprobitás megállapítása és jelentősége a vízi ökoszisztémák állapotának felmérésében. A környezeti kémia klasszikus és műszeres technikáinak elméleti háttere. A biológiai minták elemzésére vonatkozó alapelvek ismertetése. A speciációs technikák környezetanalitikai vonatkozásainak tárgyalása.

Szakirodalom

Galbács Zoltán és Galbács Gábor: A környezetanalitika gyakorlati alapjai. Szegedi Egyetemi Kiadó (2009)

Óváry Miháyl: Környezeti mintavételezés. Typotex Kiadó (2012)

Tatár Enikő és Záray Gyula: Környezetminősítés. Typotex Kiadó (2012)

 


Tematika