Mintavétel és mintaelőkészítés előadás és gyakorlat      4+0 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a környezeti mintavételezés alapelveivel és technikáival, a különböző halmazállapotú környezeti elemek reprezentatív és reprodukálható mintavételével szemben támasztott követelményekkel, a mintavételi stratégiákkal, az összetett mintavételezési eljárások szűk keresztmetszeteivel, valamint hogy átfogó képet kapjanak a minta-előkészítési módszerekről. A hallgatók továbbá gyakorlati tapasztalatokat szereznek a környezeti mintavételezési és minta-előkészítési módszerekről, kezdve a hipotézis felállításától a stratégia készítésen keresztül a gyakorlati kivitelezésig, és az eredmények kiértékeléséig.

Az előadás témakörei

A környezeti minták halmazállapot szerinti csoportosítása, mintavételi eljárások és stratégiák, a mintavétellel szemben támasztott legfontosabb követelmények. Mintavétel légköri nyomású és nyomás alatt álló gázokból, folyadékokból és szilárd halmazállapotú anyagokból. Mintavétel környezeti elemekből és fémekből, a minta tartósítására, szállítására és tárolására vonatkozó, komponensfüggő elvek és eljárások. Minta-előkészítési eljárások: a szilárd minták aprítása, szárítása és porítása, a vizsgálati anyag tárolása és bemérése, az oldhatóság szabályai és az oldódás folyamatai. Feltárás, roncsolás és olvadékban végbemenő reakciók, a szerves anyag mineralizálása. Mintavétel speciációs elemzésekhez, elemforma-megőrző minta-előkészítési eljárások hibrid analízishez. A fémorganikus vegyületek minta-előkészítése (komplexképzés, elválasztás, származékképzés, dúsítás, elemalkil formák elválasztása). Biológiai minták oldása speciációs analízisekhez, szuperkritikus extrakció.

A gyakorlat menete

A mintavétel egy halastó területén zajlik, ahol a hallgatók megismerik a mintavételezés gyakorlati eszközeit és begyűjtik a laboratóriumban feldolgozandó mintákat. A terepi mintavétel egy egész napos gyakorlati alkalom, ami időben három gyakorlati alkalomnak felel meg. A mintavételi stratégiát és tervet az első gyakorlat keretében állítják össze, a minták előkészítését a terepi feladatokat követően laboratóriumi gyakorlat keretében végzik. A hallgatók a mintázott halastó komplex állapotfelmérésére vonatkozó eredményekből jegyzőkönyvet készítenek, amelyre gyakorlati jegyet kapnak.

Segédanyagok

Mintavétel és mintaelőkészítés jegyzet (Dr. Posta József)

1. http://prezi.com/hy5zpgr8iwc3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

2. http://prezi.com/4h9jltgxm1sn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

3. http://prezi.com/944ugnd_u8nr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

4. http://prezi.com/u5nhxrqtzrn_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

5. http://prezi.com/0jj7xqxiothq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Tematika