Környezetanalitika gyakorlat (környezettan hallgatók számára)
Program, beosztás
Általános információk

Tematika

A kurzus célja, hogy a hallgatók laboratóriumi keretek között ismerkedjenek meg a környezetanalitika gyakorlati módszereivel. Olyan klasszikus és műszeres analitikai technikák alkalmazását sajátítják el, amelyek a környezeti
állapotfelméréshez szükséges legfontosabb komponensek minőségi és mennyiségi meghatározására alkalmasak, mindeközben rutint szereznek a környezeti minták előkészítésére és elemzésére alkalmazott eszközök és készülékek használatában.

A kurzus tartalma, témakörei

Felszíni vizek halobitását jelző legfontosabb anionok és kationok mennyiségi meghatározása, oldott oxigén, kémiai oxigénigény és a nitrition koncentrációjának megállapítása, a vizek komplex kémiai minősítése. A talajok szénsavas mésztartalmának és fizikai talajféleségének meghatározása. Növényi minták atmoszférikus nedves roncsolással történő előkészítése, elemtartalmának mikrohullámú plazma atomemissziós spektrometriás megállapítása.