Műszeres Analitika előadás      2 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Hétfőnként 10.00-től a K/3 teremben

Előadók:
Prof. Fábián István
Dr. Gáspár Attila

Tematika

Tételsor

Fogalomjegyzék (nem teljes)

 

Felhasznált vagy ajánlott irodalom, segédanyagok:

Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, 7th Ed., 2007, Freeman and Co., ISBN: 0-7167-7041-5
F. Rouessac and A. Rouessac: Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2.ed, 2007, Wiley
D.Harvey: Modern Analytical Chemistry, 2000, The McGraw-Hill Co.
Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th. ed., 2004, Brooks/Cole

Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, 6. kiadás, 2002

mintaelőkészítés (Műszeres analitika tanfolyam weblapján)

minőségbiztosítás, validálás (Műszeres analitika tanfolyam weblapján)
validálás (pdf)

gélelektroforézis (pdf)
kapilláris elektroforézis (pdf)

mikrofluidikai csipek készítése (pdf)
lab-on-a-chip (pdf)