Ipari kinyeréstechnika      2+0+2 óra
Program, beosztás
Általános információk

A kurzus elvégzése után a hallgató:

 • ismeri a termékkinyerés során alkalmazott technikák (sejtfeltárás, szűrés, centrifugálás, kromatográfiás módszerek) lehetőségeit és korlátait, valamint tudományos hátterét.
 • ismeri az adott technika művelésére alkalmas laboratóriumi és ipari berendezéseket, működésük alapjait.
 • birtokában van annak a szemléletnek, ami egy technológiai folyamatot rendszerként és nem elkülönült elemekként kezel.
 • ismeri a technológiai lépések ellenőrzésére alkalmas főbb analitikai módszereket.
Tematika

 

Biomérnök MSC 

Számonkérés formája: kollokvium, gyakorlati jegy

Vegyészmérnök MSc

Számonkérés formája: kollokvium,

Előadó: Dr. Gyémánt Gyöngyi

Debreceni Egyetem TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Előadás tematikája:

1. hét Bevezetés, alapfogalmak. A downstream processing szerepe a biotechnológiai folyamatban.
2. hét A sejtfeltárás módszerei és berendezései

 1. hét Szilárd-folyadék elválasztás módszerei: centrifugálás és berendezései
 2. hét Szilárd-folyadék elválasztás módszerei: szűrés és berendezései. Ultraszűrés és alkalmazása a biotechnológiában
 3. hét Extrakciós módszerek. Folyadék-folyadék extrakció és berendezései. Modern extrakciós módszerek: szilárdfázisú extrakció SPE, vizes kétfázisú extrakció, szuperkritikus folyadék extrakció SFE
 4. hét Kromatográfiás módszerek alapjai, csoportosítása szerepe a termékkinyerésben.Méretkizárási kromatográfia SEC
 5. hét Hidrofób kölcsönhatás kromatográfia HIC, oldékonyság szerinti frakcionálás, Fordított fázisú kromatográfia RPLC
 6. hét Szakmai hét
 7. hét Ioncserélő kromatográfia
 8. hét Húsvét
 9. hét Affinitás kromatográfia
 10. hét Enzim aktivitás mérés
 11. hét Rekombináns fehérjék tisztítása. Zárványtestek, His-tag, végtisztítás módszerei