Biokémia II. gyakorlat (kémia BSc)      0+1+3 óra
Program, beosztás
Általános információk

Oktató: Dr. Gyémánt Gyöngyi

Óraszám: 0+1+3       Kredit: 3
Számonkérés:gyakorlati jegy

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az enzimek működésének, szabályozásának alapjait, gyakorlatot szerezzenek az enzimekkel való munkában, enzimkinetikai paraméterek meghatározásában.

Javasolt segédanyag: Stryer: Biochemistry, Keleti Tamás: Enzimkinetika, Kandra Lili: Biokémiai gyakorlatok (letölthető jegyzet)

Tematika

 


1. hét: Balesetvédelmi oktatás. Tematika megbeszélés. Elmélet: Enzimek fogalma, szerkezete, csoportosítása. Enzimreakciók sebességét befolyásoló paraméterek.  Lipáz enzim előfordulása, funkciója, szerkezete, aktivitásának meghatározása.

2. hét:Gyakorlat: Lipáz enzim kivonása és aktivitásának meghatározása.

3. hét: Elmélet: ZH. Enzim aktivitás mérés, reakciósebesség mérés enzimreakciók esetén. Enzim szerkezet és funkció kapcsolata. Koenzimek, prosztetikus csoportok. Enzimek szabályozása. A kataláz enzim előfordulása, funkciója, szerkezete. A hem prosztetikus csoport. Hidrogén-peroxid keletkezése élő szervezetben, FADH2 koenzim, szuperoxid dizmutáz. Enzim vizsgálatokat segítő adatbázisok, molekulamodellezés.

4. hét: Gyakorlat: Kataláz enzim kivonása növényi szövetből, aktivitás mérése.

5. hét:Elmélet: ZH.   Az enzim működés mechanizmusa. Fehérjék szerkezetvizsgálata. Enzim és fehérje adatbázisok.  Az amiláz enzim funkciója, jelentősége, működésének mechanizmusa, aktivitás mérése. Alhely térkép jelentése, meghatározásának módszerei. 

6. hét:Gyakorlat: Amilázzal történő keményítő hidrolízis tanulmányozása

7. hét:.Elmélet: ZH. Enzimek optimális működési paramétereinek meghatározása. Aktivitásmérési módszer kifejlesztésének szempontjai, lépései. Önállóan végezhető feladatok.

8. hét: Szakmai hét - Virtuális labor

9. hét: Enzimreakciók kinetikája, gátlás típusok. Kinetikai állandók meghatározásának módszerei. Enzimkinetikai mérések számítógépes értékelése. A Grafit enzimkinetikai program. Emulzin béta-glükozidáz funkciója, aktivitás mérése.

10. hét:Gyakorlat: Emulzin béta-glükozidáz kinetikai paramétereinek meghatározása. Reakciósebesség fügése az enzim és szubsztrát koncentrációjától. KM, vmax meghatározás.

11. hét: Záró ZH