Biokémia előadás (vegyészmérnök levelező)      2+0+0 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk
Tematika

 

Biokémia előadás

 

Oktató: Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi docens

Heti óraszám: 10+0+0 

Számonkérés formája: beugró teszt, szóbeli vizsga

 

Részletes tematika

 

1. konzultáció: Bevezetés a biokémiába. Másodlagos kölcsönhatások, nagy energiájú vegyületek. Aminosavak. Peptidek. Fehérje szerkezet és funkció. Primer, szekunder és tercier szerkezet. Az enzimek mint biokatalizátorok. Az enzimműködés általános jellemzői. Az enzimreakciók osztályozása.Enzimaktivitás szabályzása. Enzimek szerkezete, kofaktorok, koenzimek.  Enzimkinetika, a Michaelis-Menten egyenlet. Enzimek aktiválása és gátlása. A gátlástípusok kinetikai értelmezése. Szénhidrátok. Bevezetés és definiciók. Monoszacharidok, diszacharidok, oligo- és poliszacharidok. Glikokonjugátumok. Szénhidrátok metabolizmusa. A glikolízis. A piruvát sorsa. Glükoneogenezis, a Cori kör. Poliszacharidok lebontása. A glikogén metabolizmusa.  Acetil-CoA keletkezése. A citrátkör részfolyamatai és energiamérlege, kapcsolata más metabolikus folyamatokkal. Az oxidatív foszforiláció. Az elektron-transzport  lánc összetevői és működése. Az elektron-transzport és az ATP szintézis kapcsolata. Az ATP-szintetáz működése.

2. konzultáció: Lipidek. Biológiai jelentőség, csoportosítás. Membrán modellek. Zsírsav metabolizmus. A zsírsavak oxidációja, a lebontás energiamérlege.  A lipogenezis. A zsírsavak szintézise, lokalizációja, enzimei, a szintézis feltételei.  A zsíranyagcsere és a citrát ciklus kapcsolata. Kapcsolat a szénhidrát anyagcserével.Fehérjék emésztése. Aminosavak lebomlásának útvonalai.Transzaminálás és oxidatív dezaminálás. Az aminotranszferázok és a glutamát dehidrogenáz központi szerepe a nitrogén metabolizmusban. Az urea ciklus és kapcsolata a citrát körrel. Az aminosavak szénláncának sorsa, ketoplasztikus és glükoplasztikus aminosavak.. Esszenciális és nem esszenciális aminosavak, aminosavak szintézise. Nukleinsavak és kémiai felépítésük. Purin és pirimidin bázisok. Nukleozidok. Nukleotidok: cAMP, ATP, nukleotid koenzimek. Polinukleotidok: DNS, RNS. A genetikai kód és kifejeződése. Nukleinsavak emésztése. A purinok és pirimidinek lebomlása. Purinok, pirimidinek szintézise.