Elektroforetikus analitikai módszerek előadás (kémia, biotechn., környezettan)      2 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon az elektroforézis történetéről, módszereiről, elméletének alapjairól és az elemzések gyakorlatáról, hangsúlyt fektetve a legújabb fejlesztések ismertetésére. A kapilláris elektroforézis, és újabban a chip elektroforézis olyan, napjainkban rendkívül gyorsan fejlődő analitikai kémiai elválasztási módszerek, melyek egyesítik a klasszikus elektroforézis technikáját a modern detektálás (pl. tömegspektrometriás (MS), lézerindukált fluoreszcens (LIF) detektálás) és automatizálás műszeres lehetőségeivel, illetve a mikrofluidika legújabb eredményeivel.
Előadó: Dr.Gáspár Attila

Tematika
 1. Az elektroforézis története és jelentősége, különböző technikák kifejlesztése, főbb alkalmazási területek, várható fejlődési irányok.
 2. Az elektroforetikus vándorlás elmélete (zónaelektroforézis, elektroozmózis, elektrodiszperzió, a zónaszélesedés okai).
 3. Papírelektroforézis, izoelektromos fókuszálás, izotachoforézis.
 4. Gélelektroforézis, poliakrilamid-gél elektroforézis (2-D PAGE, SDS-PAGE).
 5. DNS szekvenálás  automatizált kapilláris elektroforetikus rendszerekben. Human Genome Project.
 6. A kapilláris elektroforézis készülék felépítése és működése (különböző típusú kapillárisok, injektálási módszerek).
 7. Kapilláris elektroforézishez alkalmazott detektálási módszerek (UV-Vis, amperometriás, vezetőképességméréses, LIF, MS).
 8. A kapilláris elektroforézis technikái (CZE, MEKC, MEEKC, CGE, CCE, ACE)
 9. A kapilláris elektroforézis optimálásának elvei (puffer kiválasztása, pH, adalékok)
 10. A kapilláris elektroforézis optimálásának elvei (indirekt detektálás, királis szelektorok, elektrodúsítás)
 11. A kapilláris elektroforézis főbb alkalmazási területei (szervetlen komponensek, gyógyszervegyületek, fehérjék, DNS, vírusok)
 12. Lab on a chip technikák, mikrofluidika, miniatürizált analitikai mérőrendszerek.
 13. A minőségi és mennyiségi kiértékelés módszerei a különböző elektroforetikus módszereknél,az elektroferogramokat kiértékelő szoftverek általános jellemzői.

 

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tételsor

 

Az előadáson ismertetett és bemutatott CE-MS berendezés a GINOP-2.3.3-15-2016-00004 projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával került beszerzésre.