Felzárkóztató alapismeretek      2 óra szeminárium óra       2 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Gyakorló feladatok

A felmérő dolgozat eredményei, 2016. szeptember 5.

tanár szakosok

kémia BSc

vegyészmérnök BSc

biomérnök BSc

A felzárkóztató alapismeretek + általános kémia szemináriumra járó hallgatók időbeosztása , 2016/17. I. félév.

Az általános kémia szeminárium közvetlen folytatása a Felzárkóztató alapismeretek kurzusnak, ezért az adott felzárkóztató kurzusra járó hallgatóknak csak az ugyanabban az időpontban meghirdetett általános kémia szeminárumot lehet felvenni.

A tanár szakos hallgatóknak a két különböző névvel jelzett kurzus egy szemináriumnak, az általános kémia szemináriumnak (TKOG0101) felel meg.

A "csak" általános kémia szemináriumra járó hallgatók időbeosztása,  2016/17. I. félév

Az ezekbe a csoportokba beosztott hallgatók a Felzárkóztató alapismeretek választható kurzust felvehetik. Aki nem kapott megajánlott jegyet, az a felzárkóztató kurzusra járó hallgatókkal együtt írhatja meg a zárthelyit, és ennek a jegye fogja megadni a gyakorlati jegyet. A felzárkóztató zárthelyi időpontja: 2016. október 25.  19.00 óra, F015-016 terem

A tanár szakos hallgatóknak ez a kurzus az általános kémia szemináriumnak (TKOG0101) felel meg. Ők a felzárkóztató kurzust választható kurzusként nem vehetik fel.

Tematika