Kvantitatív analitikai kémiai szeminárium      2 óra
Program, beosztás
Általános információk

Az előadáshoz kapcsolódó anyagok a TKBE0501 Analitikai kémia I. tárgynál találhatók!

A szeminárium célja: A Kvantitatív analitikai kémia I tárgy során szerzett ismeretek elmélyítése és a Kvantitatív analitikai kémia II. gyakorlat klasszikus analitikai blokkja elméleti alapjainak tárgyalása. Oldategyensúlyok gyakorlati alkalmazásai, feladatok a titrimetria körében. Kémiai végpontjelzési módszerek elmélete, indikátorok alkalmazása a klasszikus analitikában.

A szeminárium munkájában való részvétel, valamint a szeminárium anyagából írt I. és  II. zárthelyi megírása kötelező. A zh-k eredményes volta szükséges előfeltétel a Kvantitatív analitika I kurzus kollokviuma megkezdésének.

 A teljesítés feltétele: A két zárthelyi dolgozat pontszámösszege a maximálisan elérhető 100 pontból legalább 41 legyen, és mindkét dolgozatból legalább 20 %-ot (10 pont) el kell érni. Ellenkező esetben sikeres III. zárthelyi dolgozatot kell írni. Az I. és II. dolgozat összteljesítménye alapján jegyet adunk, amely a vizsgajegy 1/3 részét képezi (de elégtelen vizsga esetén a vizsgajegyet nem javíthatja!)

Tematika

Szemináriumok anyaga

1 és 2. szem_anyaga  (órai feladatok + házi feladatok)

2szem (pdf)

3.szem anyaga  (órai  és házi feladatok)

4. szem anyaga  (órai és házi feladatok)

5. szem anyaga  (órai és házi feladatok)

6. szem anyaga (órai és házi feladatok)

pufferkapacitás számolása (pdf)

I. zárthelyi 2009, 2010 (pdf)

7. szem anyaga  (órai és házi feladatok)

8. szem anyaga  (órai és házi feladatok)

9. szem anyaga  (órai és házi feladatok)

10. szem anyaga  (órai és házi feladatok)

11. szem anyaga  (órai és házi fealdatok)

12. szem anyaga (órai és házi feladatok)

12. szem megoldásai

II. zárthelyi dolgozat (2012.12.19)