Kvantitatív analitikai kémiai szeminárium      2 óra
Program, beosztás
Általános információk

Az előadáshoz kapcsolódó anyagok a TKBE0501 Analitikai kémia I. tárgynál találhatók!

A szeminárium célja: A Kvantitatív analitikai kémia I tárgy során szerzett ismeretek elmélyítése és a Kvantitatív analitikai kémia II. gyakorlat klasszikus analitikai blokkja elméleti alapjainak tárgyalása. Oldategyensúlyok gyakorlati alkalmazásai, feladatok a titrimetria körében. Kémiai végpontjelzési módszerek elmélete, indikátorok alkalmazása a klasszikus analitikában.

A szeminárium munkájában való részvétel, valamint a szeminárium anyagából írt I. és  II. zárthelyi megírása kötelező. A zh-k eredményes volta szükséges előfeltétel a Kvantitatív analitika I kurzus kollokviuma megkezdésének.

 A teljesítés feltétele: A két zárthelyi dolgozat pontszámösszege a maximálisan elérhető 100 pontból legalább 41 legyen, és mindkét dolgozatból legalább 20 %-ot (10 pont) el kell érni. Ellenkező esetben sikeres III. zárthelyi dolgozatot kell írni. Az I. és II. dolgozat összteljesítménye alapján jegyet adunk, amely a vizsgajegy 1/3 részét képezi (de elégtelen vizsga esetén a vizsgajegyet nem javíthatja!)

2018.12.20. A zárthelyi dolgozatok eredményei

Tematika

1-2. szeminárium (2018. szept. 11.,  szept. 18.)

Savakkal-bázisokkal, sav-bázis reakciókkal kapcsolatos számolások:

Alapvető pH-számolási feladatok (ismétlés). Egyértékű gyenge savak és bázisok, konjugált párjaik oldatainak kvantitatív jellemzése. Sav-bázis pufferek. Titrálási görbék, titrálási eredmények számolása.

3-4. szeminárium (2018. szept. 25., okt. 2.)

Többértékű savak és bázisok, amfolitok (illusztrálás a foszforsav titrálási görbéjének értékelése alapján). Sav-bázis reakciókon alapuló titrálásokkal kapcsolatos számolások Ekvivalenciapont számolása, indikátor kiválasztása. A titrálás megtervezéséhez kapcsolódó számolások, titrálás végeredményének számolása. Részecskék koncentráció eloszlásának számolása.

5. szeminárium (2018. okt. 9.)

Gyakorló feladatok a pH-számítás témaköréből

6. szeminárium (2018. okt. 16.)

Komplexképződési egyensúlyok. A látszólagos stabilitási állandó értelmezése és számolása.

I. zárthelyi

(Számítási feladatok az 1-5. szeminárium témaköréből): 2018. okt. 30.

7. szeminárium (2018. nov. 6.)

Komplexometriás titrálásokkal kapcsolatos számolások

8-9. szeminárium (2018. nov. 13, nov. 20.)

Oxidációs-redukciós (redoxi) egyensúlyok kvantitatív jellemzése. Redoxi egyensúlyok. Különféle redoxi titrálásokkal kapcsolatos számolások

10-11. szeminárium (2018. nov. 27, dec. 4.)

Csapadékképződési reakciók kvantitatív jellemzése. Oldhatósági szorzat, oldhatáság. A sajátion felesleg és a pH hatása az oldhatóságra, csapadékképződési reakciókkal és csapadékos titrálásokkal kapcsolatos számítások. Gyakorló feladatok a komplexképződési, oxidációs-redukciós és csapadékképződési egyensúlyok témaköréből.

II. zárthelyi

(Számítási feladatok 6-12. szeminárium témaköréből): 2018. december. 11.

Szemináriumok anyaga

1 és 2. szem_anyaga 2014 (órai feladatok + házi feladatok)

2szem (pdf)

3.szem anyaga 2014 (órai  éd házi feladatok)

4. szem anyaga 2014 (órai és házi feladatok)

5. szem anyaga 2014 (órai és házi feladatok)

6. szem anyaga 2014 (órai és házi feladatok)

pufferkapacitás számolása (pdf)

I. zárthelyi 2009, 2010 (pdf)

7. szem anyaga 2014 (órai és házi feladatok)

8. szem anyaga 2014 (órai és házi feladatok)

9. szem anyaga 2014 (órai és házi feladatok)

10. szem anyaga 2014 (órai és házi feladatok)

11. szem anyaga 2014 (órai és házi fealdatok)

12. szem anyaga 2014 (órai és házi feladatok)

12. szem megoldásai

II. zárthelyi dolgozat (2012.12.19)