Biomolekulák kinyerése és analitikája      1+0+0 óra       2 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A kurzus széles körben hasznosítható differenciált szakmai ismereteket közvetít a biomolekulák kinyerésének metodikájáról, melyek a hallgatók elméleti felkészültségét növelik. A tantárgy további célja a speciális szakmai ismerettár bővítése, PhD tanulmányok előkészítése.

A félév során 5 témából évközi dolgozat van,amelyek eredményei alapján megajánlott jegy kapható. A félév végén szóbeli vizsga kerül meghirdetésre.

Tematika

Sejtfeltárás módszerei és berendezései. Szilárd folyadék elválasztás módszerei: centrifugálás,(ultracentrifugálás), szűrés, (ultraszűrés). Extrakciós módszerek. Klasszikus folyadék-folyadék és szilárd-folyadék extrakció. Modern extrakciós módszerek: szuperkritikus folyadék extrakció, szilárd fázisú extrakció (SPE). Fehérjék szelektív kicsapáson alapuló frakcionálása. Kromatográfiás módszerek csoportosítása, alap összefüggései. Oszlopkromatográfiás módszerek. Normál és fordított fázisú kromatográfia, hidrofób, ioncserés, méretkizárási, affinitás kromatográfiás eljárások elve.