Biológiai mérési módszerek      1+0+1 óra       2 kredit
Program, beosztás
Általános információk
  1. A gyakorlaton minden hallgató önállóan egy fehérje tisztítását oldja meg a program segítségével. A tisztítandó fehérjét a gyakorlatvezető jelöli ki. A tisztítás célja kinyerni a célfehérjét minél kevesebb költséggel és minél kisebb veszteséggel.
  2. A Protein Purifier ingyenesen használható szoftver, a hallgatók a gyakorlatvezetőtől kapják meg és saját gépükön használhatják. A gyakorlatvezető útmutatásai szerint a hallgatók önállóan készítik el a jegyzőkönyvet, ami a legjobbnak talált elválasztás lépéseit tartalmazza a kiválasztás indokaival és az eredmények dokumentálásával.
  3. A Protein Purification program (ami a Protein Purifier újabb verziója) letölthető vagy on line használható a http://www.agbooth.com/pp_ajax/index.html?locale=en címen.
Tematika

Tantárgyfelelős: Dr. Szabó László József

Oktatók: Dr. Gyémánt Gyöngyi, Dr. Szabó László József

 

Tantárgy tematikája:


8.hét: Fehérje tisztításra alkalmas kromatográfiás módszerek

Fehérje tisztítás Protein Purifier program segítségével. (gyakorlat)

9.hét: Kromatográfiás módszerek alapjai. Gázkromatográfia, HPLC alapjai.

10.hét: Enzimek aktivitás mérése, (+ gyakorlat)

11.hét:  Elektroforetikus módszerek

12.hét:  Tömegspektrometria

13.hét: Kalorimetriás módszerek

14. ZH

 

Ajánlott irodalom:

Lázár István: Elválasztástechnika
Gáspár Attila: Elektroforetikus analitikai módszerek, Debrecen, 2000
Fekete Jenő: A folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata, Edison-House, 2007