Szervetlen és kvalitatív analitikai kémia gyakorlat      6 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A gyakorlat teljesítésének feltételei:

  • részvétel minden gyakorlaton (egyszeri indokolt hiányzás esetén a pótlás lehetőségét biztosítjuk)

Amennyiben a gyakorlat elején írt zárthelyi dolgozat és/vagy a jegyzőkönyv előkészítése az aznapi gyakorlatról teljes tájékozatlanságot tükröz, akkor a hallgató nem vehet részt a gyakorlaton, és ez hiányzásnak minősül.

  • jegyzőkönyvek gyakorlatra való előkészítése, és a gyakorlaton a jegyzőkönyv vezetése
  • valamennyi ismeretlen meghatározása
  • valamennyi tisztasági vizsgálat elvégzése
  • az ismeretlenekre kapott jegyek átlaga ≥ 2,0
  • a gyakorlat elején írt zárthelyi dolgozatok összpontszámának legalább 50 %-nak megszerzése

A gyakorlati jegyet alapvetően két eredmény határozza meg:

  • a kis zh-k összesített pontszáma hány %-a az elérhető összpontszámnak
  • az ismeretlenekre kapott jegyek, a tisztasági vizsgálatra kapott jegy és a plusz ismeretlenekkel szerzett 5-ös jegyek átlaga.

Az értékelésnél azonban figyelembe vesszük a gyakorlati és szemináriumi munkát (bemutató kísérletekben való részvétel stb.), valamint a jegyzőkönyv minőségét.

 

Ha

  • vagy a gyakorlati munka (kétszeri hiányzás a gyakorlatról, a gyakorlatra rendszeresen nem előkészített jegyzőkönyv stb.)
  • vagy az elméleti munka (a zh-k összesített pontszáma nem éri el az összpontszám 30 %-át )

nem éri el a kívánt szintet, a gyakorlatra “aláírás megtagadva” beírás kerül, ami csak a gyakorlat újbóli felvételével javítható.

Ha a gyakorlati munka megfelelő, de az elméleti felkészültség nem (a kis zárthelyi dolgozatok összesített pontszáma:  30 % < pontszám < 50 %), akkor a gyakorlati jegy elégtelen, ami a vizsgaidőszakban egyetlen alkalommal javítható. A javítás módja: írásbeli beszámoló a gyakorlat és a szeminárium elméleti anyagából.

Tematika