Szervetlen és kvalitatív analitikai kémia előadás      3 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Vizsga tételsora

tételsor (2019/20) (pdf) (2020.05.04)

Tematika

Tematika

Két részre tagolódik az előadás anyaga

Szervetlen kémia (heti 2 óra, 14.00-16.00)

  • A p-mezőelemei
  • Az s-, d-és f-mező elemei (a kapcsolódó bioszervetlen kémiai ismeretekkel)

Kvalitatív analitikai kémia (heti 1 óra, 16.00-17.00)

Az anionok és kationok minőségi analitikai kémiája (szorosan kapcsolódik a gyakorlat anyagához → a részvétel erősen javasolt)

 

Tantárgyi követelmény, számonkérés

Beugró:

  • 10 vegyület képletének megadása
  •  3 reakcióegyenlet rendezése
  •  A kationok osztályba sorolásának sémája

Sikeres a beugró:

  • legalább 8 helyes képlet
  • legalább 2 helyesen rendezett egyenlet
  • a kationok osztályba sorolása legalább 80 %-osan jó

A beugró megírására egyetlen alkalommal még a szorgalmi időszakban is lesz lehetőség:

  • 2020. május 11, 16.00-17.00 (az előadás időpontjában)

Sikeres beugró után: szóbeli vizsga: 1 tétel szervetlen kémiából és 1 tétel kvalitatív analitikai kémiából

Tételsor, tematika fentebb megtalálható

Segédanyagok az előadáshoz

Szervetlen előadás, 1-2. hét (2019)

Szervetlen előadás, 1-2. hét (jegyzettel)

Szervetlen előadás, 3-4. hét (2019)

Szervetlen előadás, 3-4 hét (jegyzettel)

Szervetlen előadás, 5-6. hét (2019)

Szervetlen előadás, 5-6. hét (jegyzettel)

Szervetlen előadás, 7-9. hét (2019)

Szervetlen előadás, 7-9. hét (jegyzettel)

Szervetlen előadás, 10-11. hét (2019)

Szervetlen előadás, 10-11. hét (jegyzettel)

Szervetlen előadás, 12-14. hét (2019)

 

Kval. anal. előadás, 1-2. hét (2019)

Kval. anal. előadás, 1-2. hét (jegyzettel)

Kval. anal. előadás, 3-4. hét (2019)

Kval.anal. előadás, 3-4. hét (jegyzettel)

Kval.anal. előadás, 5-6. hét (2019)

Kval.anal. előadás, 5-6. hét (jegyzettel)

Kval. anal. előadás, 7-8. hét (2019)

Kval. anal. előadás, 7-8. hét (jegyzettel)

Kval. anal. előadás, 9-10. hét (2019)

Kval. anal. előadás, 9-10. hét (jegyzettel)

Kval. anal. előadás, 11-13. hét (2019)

Kval.anal. előadás, 11-13. hét (jegyzettel)