Általános kémia laboratóriumi gyakorlat      3 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Általános kémia laborra szükséges eszközök árlistája (2018.02.08)

Az általános kémia laboratóriumi gyakorlatok időbeosztása, 2017/18. II. félév

 

Követelmények

            A gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. Ezt a laboratóriumi gyakorlatok elején írt rövid zárthelyi dolgozatok, illetve a nagyzárthelyi dolgozat eredménye, valamint a laboratóriumon végzett munka mennyisége, minősége, a jegyzőkönyvek értékelése határozzák meg. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

  • részvétel valamennyi gyakorlaton, a gyakorlatok elvégzése és a jegyzőkönyv vezetése (gyakorlatról való hiányzást csak nagyon indokolt esetben fogadunk el, és a gyakorlatot pótolni kell)
  • a kis zárthelyi dolgozatokban megszerezhetó összpontszám legalább 50 %-nak megszerzése
  • a nagy zárthelyi dolgozatban legalább 40 %-os eredmény elérése

            Amennyiben valakinek az elméleti felkészültsége nem megfelelő (a kis zárthelyi dolgozatokban megszerzett pontszám:  50,0% > teljesítmény ≥ 35,0% és/vagy a nagyzárthelyi dolgozat eredménye: 40 % > eredmény ≥ 25 %), akkor a gyakorlat elégtelen eredménnyel zárul, de lehetőséget adunk az elégséges (2) gyakorlati jegy utóvizsgaként való megszerzésére egy írásbeli dolgozat formájában.

             Ennek időpontja: 2018. május 28 (hétfő), 10.00 óra

A gyakorlaton nyújtott nem megfelelő teljesítmény:

  • valamely gyakorlatról való hiányzás pótlás nélkül vagy egy / több gyakorlat nem megfelelő színtű elvégzése vagy
  • 3 alkalommal az adott gyakorlaton számonkérésre kerülő kémiai alapismeretekre vonatkozó kérdés esetén (a lehetséges 5 pontból) 2 vagy ennél kevesebb pont szerzése     vagy
  • 3 alkalommal az adott gyakorlaton számonkérésre kerülő balesetvédelmi tudnivalók nem megfelelő ismerete (0 pont)     vagy
  • 3 alkalommal a gyakorlati jegyzőkönyv “nem megfelelő” minősítése     vagy
  • a kis zárthelyi dolgozatokban megszerzett pontszám: < 35 %    vagy
  • nagyzárthelyi dolgozat eredménye: < 25 %

esetén a gyakorlat “aláírás megtagadva” eredménnyel zárul és a gyakorlati jegyet csak a gyakorlat újbóli felvételével lehet megszerezni. Laboratóriumi gyakorlat csak ismételt teljesítéssel javítható.

Tematika