Általános kémia laboratóriumi gyakorlat      3 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Tudnivalók az általános kémia gyakorlathoz (pdf, 2020.02.09)

 

Általános kémia laborra szükséges eszközök árlistája (pdf, 2020.02.06)

Az általános kémia laboratóriumi gyakorlatok időbeosztása, 2019/20. II. félév (pdf, 2020.02.09)

 

Követelmények

A gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. Ezt a laboratóriumi gyakorlatok elején írt rövid zárthelyi dolgozatok, illetve a nagyzárthelyi dolgozat eredménye, valamint a laboratóriumon végzett munka mennyisége, minősége, a jegyzőkönyvek értékelése határozzák meg. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 • részvétel valamennyi gyakorlaton, a gyakorlatok elvégzése és a jegyzőkönyv vezetése (gyakorlatról való hiányzást csak nagyon indokolt esetben fogadunk el, és a gyakorlatot pótolni kell). Amennyiben a gyakorlat elején írt zárthelyi dolgozat és/vagy a jegyzőkönyv előkészítése az aznapi gyakorlatról teljes tájékozatlanságot tükröz, akkor a hallgató nem vehet részt a gyakorlaton, és ez hiányzásnak minősül
 • a kis zárthelyi dolgozatokban megszerezhetó összpontszám legalább 50 %-nak megszerzése
 • a kis zárthelyi dolgozatokban szereplő kémiai alapismeretek kérdéseire megszerezhető pontok legalább 50 %-ának megszerzése
 • a nagy zárthelyi dolgozatban legalább 40 %-os eredmény elérése

            Amennyiben valakinek az elméleti felkészültsége nem megfelelő (a kis zárthelyi dolgozatokban megszerzett pontszám:  50,0% > teljesítmény ≥ 35,0% és/vagy a nagyzárthelyi dolgozat eredménye: 40 % > eredmény ≥ 25 %), akkor a gyakorlat elégtelen eredménnyel zárul, de lehetőséget adunk az elégséges (2) gyakorlati jegy utóvizsgaként való megszerzésére egy írásbeli dolgozat formájában.

             Ennek időpontja: 2020. május 29 (csütörtök), 10.00 óra, K/3 tanterem

A gyakorlaton nyújtott nem megfelelő teljesítmény:

 • valamely gyakorlatról való hiányzás pótlás nélkül vagy egy / több gyakorlat nem megfelelő színtű elvégzése vagy
 • 3 alkalommal a gyakorlati jegyzőkönyv “nem megfelelő” minősítése     vagy
 • a kis zárthelyi dolgozatokban megszerzett pontszám: < 35 %    vagy
 • a kis zárthelyi dolgozatokban szereplő kémiai alapismeretek kérdéseire megszerzett pontszám:
  < 50 %
 • nagyzárthelyi dolgozat eredménye: < 25 %

esetén a gyakorlat “aláírás megtagadva” eredménnyel zárul és a gyakorlati jegyet csak a gyakorlat újbóli felvételével lehet megszerezni. Laboratóriumi gyakorlat csak ismételt teljesítéssel javítható.

            

Tematika