Általános kémia elmélet      3 óra       5 kredit
Program, beosztás
Általános információk

 

A kurzussal kapcsolatos minden információ a TKBE0101 Bsc tárgynál található meg.

 

Tematika