Analitikai kémia I. (szeminárium)      2 óra       2 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A szeminárium gyakorlati jeggyel zárul, amelyet két zárthelyi dolgozat eredménye határoz meg.

A teljesítés feltétele: A két zárthelyi dolgozat megírása, a két zárthelyi dolgozat pontszám-összege a maximálisan elérhető 100 pontból legalább 41 legyen és mindkét zárthelyi dolgozatból legalább 10 pontot kell szerezni.  Ha valaki nem írja meg valamelyik zárthelyi dolgozatot, a gyakorlatot nem teljesíti, „aláírás megtagadva” kerül a Neptunba. Amennyiben a megszerzett pontszámra nem teljesül a feltétel (az egyik zárthelyi dolgozata 10 pont alatt van vagy az összpontszáma nem éri el a 41 pontot) a gyakorlati jegy elégtelen, ami a vizsgaidőszakban legfeljebb egy alkalommal gyakorlati jegy UV formájában javítható. Az utóvizsgával megszerezhető jegy legfeljebb elégséges lehet.

2017.11.08. Az első zárthelyi dolgozat eredményei

2017.12.22. A második zárthelyi dolgozat és végleges eredmények

A gyakorlaton megoldandó feladatok az adott hétre kattintva elérhetőek.

1-2. szeminárium (2017. szept. 12, 13, szept. 19,20.)

Savakkal-bázisokkal, sav-bázis reakciókkal kapcsolatos számolások:

Alapvető pH-számolási feladatok (ismétlés). Egyértékű gyenge savak és bázisok, konjugált párjaik oldatainak kvantitatív jellemzése. Sav-bázis pufferek. Titrálási görbék, titrálási eredmények számolása.

3-4. szeminárium (2017. szept. 26, 27, okt. 3,5.)

Többértékű savak és bázisok, amfolitok (illusztrálás a foszforsav titrálási görbéjének értékelése alapján). Sav-bázis reakciókon alapuló titrálásokkal kapcsolatos számolások Ekvivalenciapont számolása, indikátor kiválasztása. A titrálás megtervezéséhez kapcsolódó számolások, titrálás végeredményének számolása. Részecskék koncentráció eloszlásának számolása.

5. szeminárium (2017. okt. 10, 11.)

Gyakorló feladatok a pH-számítás témaköréből

6. szeminárium (2017. okt. 17, 18.)

Komplexképződési egyensúlyok. A látszólagos stabilitási állandó értelmezése és számolása.

I. zárthelyi (Számítási feladatok az 1-5 szeminárium témaköréből): 2017. okt. 30. 18.00-20.00 (F003.004 tanterem)

7. szeminárium (2017. okt. 24, 25.)

Komplexometriás titrálásokkal kapcsolatos számolások

8-9. szeminárium (2017. nov. 7, 8, nov. 14, 15.)

Oxidációs-redukciós (redoxi) egyensúlyok kvantitatív jellemzése. Redoxi egyensúlyok. Különféle redoxi titrálásokkal kapcsolatos számolások

10-11. szeminárium (2017. nov. 21, 22, nov. 28, 29.)

Csapadékképződési reakciók kvantitatív jellemzése. Oldhatósági szorzat, oldhatáság. A sajátion felesleg és a pH hatása az oldhatóságra, csapadékképződési reakciókkal és csapadékos titrálásokkal kapcsolatos számítások.

11.hét

12. szeminárium (2017. dec. 5, 6.)

Gyakorló feladatok a komplexképződési, oxidációs-redukciós és csapadékképződési egyensúlyok témaköréből.

II. zárthelyi (Számítási feladatok 6-12 szeminárium témaköréből): 2017. december. 15, 16.00-18.00 (F008 tanterem)

Tematika