Analitikai kémia I. (szeminárium)      2 óra       2 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A szeminárium gyakorlati jeggyel zárul, amelyet két zárthelyi dolgozat eredménye határoz meg.

A teljesítés feltétele: A két zárthelyi dolgozat megírása, a két zárthelyi dolgozat pontszám-összege a maximálisan elérhető 100 pontból legalább 41 legyen és mindkét zárthelyi dolgozatból legalább 10 pontot kell szerezni.  Ha valaki nem írja meg valamelyik zárthelyi dolgozatot, a gyakorlatot nem teljesíti, „aláírás megtagadva” kerül a Neptunba. Amennyiben a megszerzett pontszámra nem teljesül a feltétel (az egyik zárthelyi dolgozata 10 pont alatt van vagy az összpontszáma nem éri el a 41 pontot) a gyakorlati jegy elégtelen, ami a vizsgaidőszakban legfeljebb egy alkalommal gyakorlati jegy UV formájában javítható. Az utóvizsgával megszerezhető jegy legfeljebb elégséges lehet.

2018.12.20. A zárthelyi dolgozatok eredményei

A gyakorlaton megoldandó feladatok az adott hétre kattintva elérhetőek.

1-2. szeminárium (2018. szept. 11.,12.,  szept. 18., 19.) 1-2

Savakkal-bázisokkal, sav-bázis reakciókkal kapcsolatos számolások:

Alapvető pH-számolási feladatok (ismétlés). Egyértékű gyenge savak és bázisok, konjugált párjaik oldatainak kvantitatív jellemzése. Sav-bázis pufferek. Titrálási görbék, titrálási eredmények számolása.

3-4. szeminárium (2018. szept. 25. okt. 3., okt. 2., 10.) 3-4

Többértékű savak és bázisok, amfolitok (illusztrálás a foszforsav titrálási görbéjének értékelése alapján). Sav-bázis reakciókon alapuló titrálásokkal kapcsolatos számolások Ekvivalenciapont számolása, indikátor kiválasztása. A titrálás megtervezéséhez kapcsolódó számolások, titrálás végeredményének számolása. Részecskék koncentráció eloszlásának számolása.

5. szeminárium (2018. okt. 9., 17.) 5

Gyakorló feladatok a pH-számítás témaköréből

6. szeminárium (2018. okt. 16., 24.) 6

Komplexképződési egyensúlyok. A látszólagos stabilitási állandó értelmezése és számolása.

I. zárthelyi

(Számítási feladatok az 1-5. szeminárium témaköréből): 2018. okt. 30.

Eredmény (csoport: szerda 14-16 óra)

7. szeminárium (2018. nov. 6., 7.) 7

Komplexometriás titrálásokkal kapcsolatos számolások

8-9. szeminárium (2018. nov. 13., 14., nov. 20., 21.) 8-9

Oxidációs-redukciós (redoxi) egyensúlyok kvantitatív jellemzése. Redoxi egyensúlyok. Különféle redoxi titrálásokkal kapcsolatos számolások

10-11. szeminárium (2018. nov. 27., 28., dec. 4., 5.) 10 és 11

Csapadékképződési reakciók kvantitatív jellemzése. Oldhatósági szorzat, oldhatáság. A sajátion felesleg és a pH hatása az oldhatóságra, csapadékképződési reakciókkal és csapadékos titrálásokkal kapcsolatos számítások. Gyakorló feladatok a komplexképződési, oxidációs-redukciós és csapadékképződési egyensúlyok témaköréből.

Gyakorló feladatok (megoldások)

II. zárthelyi

(Számítási feladatok 6-12. szeminárium témaköréből): 2018. december 10-14.

Tematika