Analitikai kémia I. (szeminárium)      2 óra       2 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A szeminárium gyakorlati jeggyel zárul, amelyet két zárthelyi dolgozat eredménye határoz meg.

A teljesítés feltétele: A két zárthelyi dolgozat megírása, a két zárthelyi dolgozat pontszám-összege a maximálisan elérhető 100 pontból legalább 41 legyen és mindkét zárthelyi dolgozatból legalább 10 pontot kell szerezni.  Ha valaki nem írja meg valamelyik zárthelyi dolgozatot, a gyakorlatot nem teljesíti, „aláírás megtagadva” kerül a Neptunba. Amennyiben a megszerzett pontszámra nem teljesül a feltétel (az egyik zárthelyi dolgozata 10 pont alatt van vagy az összpontszáma nem éri el a 41 pontot) a gyakorlati jegy elégtelen, ami a vizsgaidőszakban legfeljebb egy alkalommal gyakorlati jegy UV formájában javítható. Az utóvizsgával megszerezhető jegy legfeljebb elégséges lehet.

 

2016. I. ZH eredmények

2016. II. ZH eredmények

2016. érdemjegyek

A pót ZH 2017. január 19-én 14 órától az E213-ban lesz.

2016-Jan-19 érdemjegyek

Tematika

1-2. szeminárium (2015. szept. 15,16, szept. 22,23.) 
Savakkal-bázisokkal, sav-bázis reakciókkal kapcsolatos számolások:
Alapvető pH-számolási feladatok (ismétlés). Egyértékű gyenge savak és bázisok, konjugált párjaik oldatainak kvantitatív jellemzése. Sav-bázis pufferek. Titrálási görbék, titrálási eredmények számolása.

3-4. szeminárium (2015. szept 29,30, okt. 6,7.) 
Többértékű savak és bázisok, amfolitok (illusztrálás a foszforsav titrálási görbéjének értékelése alapján). Sav-bázis reakciókon alapuló titrálásokkal kapcsolatos számolások Ekvivalenciapont számolása, indikátor kiválasztása. A titrálás megtervezéséhez kapcsolódó számolások, titrálás végeredményének számolása. Részecskék koncentráció eloszlásának számolása.

5. szeminárium (2015. okt. 13,14.) 
Gyakorló feladatok a pH-számítás témaköréből

6. szeminárium (2015. okt. 27,28.) 
Komplexképződési egyensúlyok. A látszólagos stabilitási állandó értelmezése és számolása.

I. zárthelyi
(Számítási feladatok az 1-5 szeminárium témaköréből): 2015 nov. 13. 16.00-18.00 F008)

7. szeminárium (2015. nov. 3,4.) 
Komplexometriás titrálásokkal kapcsolatos számolások

8-9. szeminárium (2015. nov. 10,11, nov. 17,18.) 
Oxidációs-redukciós (redoxi) egyensúlyok kvantitatív jellemzése. Redoxi egyensúlyok. Különféle redoxi titrálásokkal kapcsolatos számolások

10-11. szeminárium (2015. nov. 24,25, dec. 1,2.) 
Csapadékképződési reakciók kvantitatív jellemzése. Oldhatósági szorzat, oldhatáság. A sajátion felesleg és a pH hatása az oldhatóságra, csapadékképződési reakciókkal és csapadékos titrálásokkal kapcsolatos számítások.

12. szeminárium (2015. dec. 8,9.) 
Gyakorló feladatok a komplexképződési, oxidációs-redukciós és csapadékképződési egyensúlyok témaköréből.

II. zárthelyi
(Számítási feladatok 6-12 szeminárium témaköréből): 2015. december. 11, 10.00-12.00 (D308-D311 laboratórium)