Szervetlen kémia (laborgyakorlat)      10 óra/félév óra       1 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A gyakorlatra való felkészülés során az alábbiakat kell szem előtt tartani:

- a gyakorlaton elvégzendő kísérleteket csak akkor lehet elvégezni, ha felkészülten jönnek a gyakorlatra, tudják, hogy milyen feladatok vannak
- az elvégzendő feladatok elméleti hátterét (ami a segédanyagban megtalálható) ismerni / tudni kell
- a leírásokban szereplő egyenleteket fel kell tudni írni és rendezni
- a gyakorlatra jegyzőkönyvet kell készíteni (A4-es méretű füzet), amibe a gyakorlatra való felkészülés során (a gyakorlat előtt) rövid összefoglalót kell írni (kézzel) az elvégzendő gyakorlatokról (a kapcsolódó egyenleteket is célszerű felírni és rendezni)
- az elméleti bevezető után helyet kell hagyni a gyakorlaton elvégzett kísérletek tapasztalatainak és magyarázatainak leírására
- a második alkalommal az előző gyakorlat anyagát (elmélet, tapasztalat, magyarázat) is tudni kell

A gyakorlatra hozni kell:
- jegyzőkönyv
- köpeny
- védőszemüveg
- gyufa
- vegyszeres kanál 
- egy darab törlőrongy

Lehet hozni:
- gumikesztyű
- alkoholos filc
- olló

 

Gyakorlat teljesítének feltételei:

−     Részvétel és a feladatok elvégzése mindkét gyakorlaton

−     Ismeretlen mintában levő ionok meghatározása (2. hét)

−     A gyakorlat anyagából (elmélet, reakcióegyenletek, gyakorlati tapasztalatok) két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése (a két zárthelyi dolgozatban elérhető összpontszámból legalább 40 % elérése)

Tematika

További segédanyagok (az ionok kimutatásához) letölthetők a gyógyszerészek "Szervetlen és kvalitatív analitikai kémia gyakorlata"-nál.