Vegyész MSc Záróvizsga
Program, beosztás
Általános információk

Határidők:

2019. máj. 3. (péntek): Diplomamunka feltöltése a DEA rendszerbe.

2019. máj. 3. (péntek): Diplomamunka egy példányának leadása Kocsis Szabolcsnak

(Kémia épület, E211) a bíráló elérhetőségeivel (név, e-mailcím, tanszék) együtt.

2019. máj. 3. (péntek): A dolgozat egy példányának eljuttatása a bírálóhoz.

2019. máj. 27.: A bírálat elkészítésének határideje és eljuttatása a hallgatóhoz, valamint a ZVB titkárához (Szabó Mária, Kémia épület, D524, szabo.maria@science.unideb.hu).

2019. jún. 3.: A védés előadásának (ami tartalmazza a bíráló kérdéseit és a válaszokat) elküldése a ZVB titkárának (szabo.maria@science.unideb.hu).

2019. jún. 5. (szerda), K1: ZV védés része. Az időbeosztása később kerül meghirdetésre

2019. jún. 6-7. (csütörtök-péntek), D404: ZV vizsga része. Az időbeosztása később kerül meghirdetésre

Az abszolutóriumot a záróvizsga előtt (a ZV-nak a védés is része!) minimum 3 munkanappal ki kell állítani. Vizsgáinak időpontját ennek függvényében szíveskedjen összeállítani és az oktatókkal egyeztetni.

Tematika