Vegyész MSc Záróvizsga
Program, beosztás
Általános információk

Határidők:

2017. máj. 12. (péntek):  Diplomamunka bemutatása a TO-n és feltöltése a DEA rendszerbe.

2017. máj. 15. (hétfő): Diplomamunka egy példányának leadása a ZVB titkáránál (Bellér Gábor, Kémia épület, D503) a bíráló elérhetőségeivel (név, e-mailcím, tanszék) együtt.  A dolgozat egy másik példányának eljuttatása a bírálóhoz.

2017. jún. 7. (szerda): A bírálat elkészítésének határideje és eljuttatása a hallgatóhoz, valamint a ZVB titkárához (Bellér Gábor, Kémia épület, D503, beller.gabor@science.unideb.hu).

2017. jún. 12. (hétfő):A védés előadásának (ami tartalmazza a bíráló kérdéseit és a válaszokat) elküldése a ZVB titkárának (beller.gabor@science.unideb.hu).

2017. jún. 14. (szerda), K1-es terem: ZV Védés része, a beosztás később kerül meghirdetésre

2017. jún. 15-16. (csütörtök és péntek), D404-es terem: ZV vizsga része, a pontos beosztás később kerül meghirdetésre.

Az abszolutóriumot a záróvizsga előtt (a ZV-nak a védés is része!) minimum 3 munkanappal ki kell állítani. Vizsgáinak időpontját ennek függvényében szíveskedjen összeállítani és az oktatókkal egyeztetni.

Tematika