Vegyész MSc Záróvizsga
Program, beosztás
Általános információk

Határidők:

2019. dec. 13. (péntek): Diplomamunka feltöltése a DEA rendszerbe.

2019. dec. 13. (péntek): Diplomamunka egy példányának leadása Kocsis Szabolcsnak (Kémia épület, E211) a bíráló elérhetőségeivel (név, e-mailcím, tanszék) együtt.

2019. dec. 13. (péntek): A dolgozat egy példányának eljuttatása a bírálóhoz.

2020. jan. 3. (péntek): A bírálat elkészítésének határideje és eljuttatása a hallgatóhoz, valamint a ZVB titkárához (Szabó Mária, Kémia épület, D524, szabo.maria@science.unideb.hu).

2020. jan. 9. (csütörtök): A bírálatokra adott válasz eljuttatása a bírálónak, amennyiben nem tud részt venni a védésen.

2020. jan. 10. (péntek): A védés előadásának (ami tartalmazza a bíráló kérdéseit és a válaszokat) elküldése a ZVB titkárának (szabo.maria@science.unideb.hu).

2020. jan. 14. (kedd), K1: ZV védés része. Az időbeosztása később kerül meghirdetésre

2020. jan. 15. (szerda), D404: ZV vizsga része. Az időbeosztása később kerül meghirdetésre

Az abszolutóriumot a záróvizsga előtt (a ZV-nak a védés is része!) minimum 3 munkanappal ki kell állítani. Vizsgáinak időpontját ennek függvényében szíveskedjen összeállítani és az oktatókkal egyeztetni.

Tematika