Vegyész MSc Záróvizsga
Program, beosztás
Általános információk

Scroll down for the english version!

Határidők:

2018. máj. 4. (péntek):  Diplomamunka bemutatása a TO-n és feltöltése a DEA rendszerbe.

2018. máj. 4. (péntek): Diplomamunka egy példányának leadása a ZVB titkáránál (Bellér Gábor, Kémia épület, D503) a bíráló elérhetőségeivel (név, e-mailcím, tanszék) együtt.

2018. máj. 7. (hétfő): A dolgozat egy példányának eljuttatása a bírálóhoz.

2018. jún. 4. (hétfő): A bírálat elkészítésének határideje és eljuttatása a hallgatóhoz, valamint a ZVB titkárához (Bellér Gábor, Kémia épület, D503, beller.gabor@science.unideb.hu).

2018. jún. 8. (péntek): A védés előadásának (ami tartalmazza a bíráló kérdéseit és a válaszokat) elküldése a ZVB titkárának (beller.gabor@science.unideb.hu).

2018. jún. 11-12. (hétfő, kedd), K1: vegyész MSc ZV védés része

2018. jún. 13-14. (szerda, csüt), D404: vegyész MSc ZV vizsga része

A ZV védés és vizsga részének a pontos időbeosztás később kerül meghirdetésre.

Az abszolutóriumot a záróvizsga előtt (a ZV-nak a védés is része!) minimum 3 munkanappal ki kell állítani. Vizsgáinak időpontját ennek függvényében szíveskedjen összeállítani és az oktatókkal egyeztetni.

Deadlines and dates:

4th May 2018 (Friday): Submitting the thesis to the Electronic Archive of University of Debrecen (DEA) and presenting it in the educational office

4th May 2018 (Friday): Handing one copy of the thesis to the secretary of the final exam committee (Gábor Bellér, room D503) along with the name and contact informations (e-mail address, department) of the reviewer

7th May 2018 (Monday): Handing one copy of the thesis to the reviewer

4th June 2018 (Monday): Deadline of the review and sending it to the student and the secretary of the final exam committee (Gábor Bellér, room D503, beller.gabor@science.unideb.hu).

8th June 2018 (Friday): Sending the slides of the defence (including the responses to the reviewer) to the secretary. The format of the slides can be either ppt or pdf.

11th and 12th June 2018 (Monday, Tuesday): Defence part of the final exam

13th and 14th June 2018 (Wednesday, Thursday): Exam part of the final exam

The schedule of both the defence and the exam will be announced later.

Tematika