Vegyész MSc Záróvizsga
Program, beosztás
Általános információk

Scroll down for the english version!

Határidők:

2018. máj. 4. (péntek):  Diplomamunka feltöltése a DEA rendszerbe.

2018. máj. 4. (péntek): Diplomamunka egy példányának leadása a ZVB titkáránál (Bellér Gábor, Kémia épület, D503) a bíráló elérhetőségeivel (név, e-mailcím, tanszék) együtt.

2018. máj. 7. (hétfő): A dolgozat egy példányának eljuttatása a bírálóhoz.

2018. jún. 4. (hétfő): A bírálat elkészítésének határideje és eljuttatása a hallgatóhoz, valamint a ZVB titkárához (Bellér Gábor, Kémia épület, D503, beller.gabor@science.unideb.hu).

2018. jún. 8. (péntek): A védés előadásának (ami tartalmazza a bíráló kérdéseit és a válaszokat) elküldése a ZVB titkárának (beller.gabor@science.unideb.hu).

2018. jún. 12. (kedd), K1: vegyész MSc ZV védés része

2018. jún. 13-14. (szerda, csüt), D404: vegyész MSc ZV vizsga része

 

Az abszolutóriumot a záróvizsga előtt (a ZV-nak a védés is része!) minimum 3 munkanappal ki kell állítani. Vizsgáinak időpontját ennek függvényében szíveskedjen összeállítani és az oktatókkal egyeztetni.

Deadlines and dates:

4th May 2018 (Friday): Submitting the thesis to the Electronic Archive of University of Debrecen (DEA) and presenting it in the educational office

4th May 2018 (Friday): Handing one copy of the thesis to the secretary of the final exam committee (Gábor Bellér, room D503) along with the name and contact informations (e-mail address, department) of the reviewer

7th May 2018 (Monday): Handing one copy of the thesis to the reviewer

4th June 2018 (Monday): Deadline of the review and sending it to the student and the secretary of the final exam committee (Gábor Bellér, room D503, beller.gabor@science.unideb.hu).

8th June 2018 (Friday): Sending the slides of the defence (including the responses to the reviewer) to the secretary. The format of the slides can be either ppt or pdf.

12th June 2018 (Tuesday): Defence part of the final exam

13th and 14th June 2018 (Wednesday, Thursday): Exam part of the final exam

 

Vegyész MSc ZV védés részének időbeosztása/Schedule of the defence part of the final exam of the Chemistry MA students

Vegyész MSc ZV vizsga részének időbeosztása/Schedule of the exam part of the final exam of the Chemistry MA students

Tematika