Vegyész MSc Záróvizsga
Program, beosztás
Általános információk

Határidők:

2018. dec. 14. (péntek):  Diplomamunka feltöltése a DEA rendszerbe.

2018. dec. 14. (péntek): Diplomamunka egy példányának leadása a ZVB titkáránál (Bellér Gábor, Kémia épület, D503) a bíráló elérhetőségeivel (név, e-mailcím, tanszék) együtt.

2018. dec. 17. (hétfő): A dolgozat egy példányának eljuttatása a bírálóhoz.

2019. jan. 7. (hétfő): A bírálat elkészítésének határideje és eljuttatása a hallgatóhoz, valamint a ZVB titkárához (Bellér Gábor, Kémia épület, D503, beller.gabor@science.unideb.hu).

2019. jan. 11. (péntek): A védés előadásának (ami tartalmazza a bíráló kérdéseit és a válaszokat) elküldése a ZVB titkárának (beller.gabor@science.unideb.hu).

2019. jan. 14-18., ZV időszak:  a ZV vizsga és védés részének pontos dátuma és időbeosztása később kerül meghirdetésre

Az abszolutóriumot a záróvizsga előtt (a ZV-nak a védés is része!) minimum 3 munkanappal ki kell állítani. Vizsgáinak időpontját ennek függvényében szíveskedjen összeállítani és az oktatókkal egyeztetni.

Tematika