Szénhidrátok speciális vizsgáló módszerei      1+0+1 óra       2 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A  kurzus rövid leírása

Oktatási központ 306 terem

A szénhidrátkémiai alapismeretek átismétlése után tárgyalásra kerülnek a szénhidrátkémiában alkalmazható főbb  elválasztás nélküli analitikai módszerek. Részletesen foglakozunk a szénhidrátok elválasztására alkalmas kromatográfiás és elektroforézis módszerekkel, valamint a szerkezetvizsgálatra alkalmazható módszerek a tömegspektrometria és az NMR alapjaival. A tantermi gyakorlatok a megfelelő heti tematika feldolgozását jelentik, kiadott feladatok és konkrét példák alapján.

Számonkérési forma:kollokvium

Tantárgyi követelmények

Gyakorlatokon/szemináriumokon való részvétel, pótlás: A gyakorlaton a részvétel kötelező.

Évközi számonkérés: írásbeli dolgozatok minden témakörből. Megajánlott jegy kapható (4-5)

Kollokvium: szóbeli vizsga

Tematika

1. hét  

Előadás: 1.  Bevezetés. Szénhidrátok kémiai szerkezete, fizikai tulajdonságai. Fontosabb mono-, oligo- és poliszacharidok és biológiai rendszerekben való előfordulásuk. Glikoproteinek, glikolipidek és biológiai, diagnosztikai, gyógyászati jelentőségük.

Gyakorlat: Szintfelmérő dolgozat: Szénhidrátok, enzimek és műszeres analitikai módszerek.

 2. hét  

Előadás: 2. Elválasztás nélküli analitikai módszerek szénhidrátok vizsgálatára. Színreakciók,          redukciós módszerek, polarimetria, elektrokémiai módszerek. Enzimatikus módszerek, immobilizált enzimek.

Gyakorlat:

 3. hét  

Előadás: 3. Kromatográfiás alapismeretek felelevenítése. Kromatográfiás módszerek csoportosítása, GC, HPLC alapjai. Szénhidrátok mérésére alkalmas detektorok: elektrokémiai, refraktív index, párologtatásos fényszórás, Corona CAD, kiroptikai, tömegspektrometriás.

Gyakorlat: 1. Dolgozat: Szénhidrátok jellemzői. Elválasztás nélküli módszerek

4. hét  

Előadás: 4. Fordított fázisú (RPC) és hidrofób kölcsönhatási (HIC) kromatográfia alkalmazása            szénhidrátok és glikokonjugátumok vizsgálatára.

Gyakorlat: 2. Dolgozat: Kromatográfiás alapfogalmak, detektorok.

 5. hét  

Előadás: 5. Poláris állófázisokon végzett hidrofil kölcsönhatási kromatográfia (HILIC) alkalmazása szénhidrátok és glikokonjugátumok vizsgálatára.

Gyakorlat: 3. Dolgozat: Fordított fázisú kromatográfia

 6. hét  Előadás: 6. Kation és anioncserélő kromatográfia (IEX) alkalmazása szénhidrátok és glikokonjugátumok vizsgálatára.

Gyakorlat: 4. Dolgozat: Hidrofil kölcsönhatási kromatográfia

 7. hét Ünnep 

8. hét  Szakmai hétKapilláris elektroforézis alapfogalmai, különböző elektroforetikus technikák ismétlése. Szénhidrátok elválasztására alkalmazható elektroforetikus rendszerek: borát komplex, erősen lúgos pH, fémion komplexek. Glikoproteinek és glikopeptidek vizsgálata 

Gyakorlat: 5. Dolgozat: Ioncserélő kromatográfia

9. hét Előadás: Méretkizárási kromatográfia alkalmazása szénhidrátok és glikokonjugátumok vizsgálatár 

Gyakorlat: 6. Dolgozat: Kapilláris elektroforézis 

10. hét    

Előadás: 9. Tömegspektrometriai alapfogalmak, ionizálási módszerek, analizátorok.

Gyakorlat: 7. Dolgozat: Méretkizárási kromatográfia 

11. hét        

Előadás: 10. Lágy ionizációs módszerek alkalmazása glikobiológiai kutatásokban: fehérje glikoziláció vizsgálata, N és O-glikánok, glikoszfingolipidek, lipo-peptido glikánok, Gram - baktériumok lipopoliszacharidjainak vizsgálata, mikobakteriális glikopeptidolipidek.

Gyakorlat:

12. hét  

Előadás:  11. Szénhidrátok NMR vizsgálatának alapjai

Gyakorlat: 8. Dolgozat: Tömegspektrometria

13. hét            

Előadás: 12. Szénhidrátok gázkoromatográfiája, mintaelőkészítés, származéképzési módszerek.

Gyakorlat: 9. Dolgozat: NMR

14. hét           

Előadás: 13. Szénhidrátok preparatív HPLC elválasztása

Gyakorlat: 10. Dolgozat: Gázkromatográfia szénhidrát analízisre