Dr. Tóth Zoltán
ny. egyetemi docens
Tel.: + 36 52 512900/22581, Fax: +36 52 518660
E-mail: toth.zoltan@science.unideb.hu
Web:
Szoba: Kémiai Épület III. emelet D323
Cím:
 

Iskolai végzettség:            

Érettségi (1970) – Tóth Árpád Gimnázium biológia-kémia tagozat, Debrecen (1966-1970)

Okleveles vegyész (1976)– Kossuth Lajos Tudományegyetem TTK, Debrecen (1971-1976)

Kémia szakos középiskolai tanár (1992) – Kossuth Lajos Tudományegyetem TTK, Debrecen (1990-1992)

 

Nyelvismeret:                     

angol – középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga

orosz – középfokú állami nyelvvizsga  

 

Elismerések:                      

Miniszteri Dicséret (MKM, 1988 és 1990)

Széchenyi István Ösztöndíj (OM, 2001-2004)

Rátz Tanár Úr Életműdíj – kémia (AMTOK, 2005)

 

Oktatási tevékenység:     

beosztás:              

tudományos ösztöndíjas (1976-1978);

egyetemi tanársegéd (1979-1982);

egyetemi adjunktus (1982-1992);

egyetemi docens (1992-)

 

oktatott tárgyak:              

Bevezetés a kémiába;

Fizikai kémia;

A kémia tanítása;

A kémiai ismeretek elemi szintű tanítása;

Kémiai kísérletek;

Felzárkóztató alapismeretek

(előadás, számolási és laboratóriumi gyakorlat).

Kémia-didaktika;

A didaktikai kutatás módszertana

(PhD kurzusok).

Témavezetés (szakdolgozat, diplomamunka, PhD, pedagógus szakvizsga)

 

egyéb:                  

A Kémia Szakmódszertani Csoport vezetője

A kémia tanárszak szakfelelőse

A DE Kémia Doktori Iskola alapító törzstagja

Nappali (2) és levelező (4) PhD-hallgatók témavezetője 

Óraadó a Kossuth L. Gyakorló Gimnáziumban (1993-2005)

Vezetőségi tag (Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztály, 2003-

Gyakorlóiskolai szaktanácsadó, 2008-

Az Európai Kémiai Társaságok Szövetsége Kémiaoktatási Divíziójának tanácstagja , 2004-

 

Kutatási tevékenység:      

fokozatok:           

egyetemi doktorátus

(Vízoldható ruténium-foszfin komplexek előállítása és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata, Debrecen, 1979.)

a kémiai tudomány kandidátusa

(Cianid- és tiocianátalapú szervetlen polimerek előállítása és vizsgálata, Debrecen, 1991.)

habilitáció (neveléstudományból)

(Tanulócsoportok jellemző tudásszerkezetének vizsgálata a tudástér-elmélet alapján, Debrecen, 2011.)

 

megbízatások:    

szerkesztő bizottsági tag (A Kémia Tanítása, 1996-tól)

szerkesztő bizottsági tag (Középiskolai Kémiai Lapok, 2004-től)

tanácsadó tesületi tag (Chemistry Education: Research and Practice, 2001-től)

tanácsadó testületi tag (Journal of Science Education, 2004-től)

szerkesztő bizottsági tag (Practice and Theory in Systems of Education, 2003-tól)

szerkesztő bizottsági tag (Eurasian Journal of Chemistry and Physics Education, 2008-tól)

munkabizottság elnöke (MTA Debreceni Területi Bizottság, Kémia Oktatása Munkabizottság, 1996-tól)

szervező bizottsági tag (16. Nemzetközi Kémiaoktatás Konferencia, Budapest, 2000)

szervező bizottság elnöke (TTK-s Szakmódszertanosok 3. Országos Találkozója, Debrecen, 1999)

szervező bizottsági tag (European Conference on Research in Chemical Education, Budapest, 2006)

 

külföldi együttműködések:               

Hans-Dieter Barke (Muenster, Németország)

Nilza Costa (Aveiro, Portugália)

Ilona Schneider (Rostock, Németország)

Keith Taber (London, Anglia)

 

folyó kutatási témák:               

kémiai tévképzetek, alternatív keretek és gyermektudományos elméletek;

a tanulók kémiával kapcsolatos tudásszerkezetének vizsgálata tudástér-elmélet és szóasszociációs módszer alapján; 

tanulói stratégiákon alapuló problémamegoldás a kémiában; 

a kémiai fogalmak fejlődése, fogalmi váltások a kémiában;                     

dinamikus modellek a kémia tanításában; 

mikroléptékű kísérleti technikák és a problémafelvető kísérletezés; 

a konstruktivista pedagógia lehetőségei és nehézségei a kémia oktatásában

 

kut. pályázatok: témavezetőként 

OTKA: 1997-2000; 1998-2001; 2001-2004; 2005-2009;

MÖB-DAAD: 2005-2006; 2007-2008

 

Publikációlista