Prof. Dr. Várnagy Katalin
egyetemi tanár,
intézetigazgató
Tel.: + 36 52 512-900/22405, Fax: +36 52 518-660
E-mail: varnagy.katalin@science.unideb.hu
Web:
Szoba: D-406
Cím: Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Levelezési cím: 4010 Debrecen, Pf. 21.
 

Tanulmányok

1980:          Árpád Gimnázium, Tatabánya, érettségi
1980-85:     Kossuth Lajos Tudományegyetem, matematika-kémia szak

Végzettség:                            

1985:             Matematika-kémia szakos középiskolai tanár
1996:             Német-magyar szakfordító

Tudományos fokozatok:

1987               Doktori disszertáció:  Kéntartalmú dipeptidek
                       átmenetifém   komplexei
1995                PhD: fokozat: Az egyetemi doktori cím alapján
1999               Habilitáció: Aminosavak és peptidek átmenetifém
                       komplexei (Szerkezet, stabilitás, preparatív felhasználás)

Beosztás:

1985-92         tudományos segédmunkatárs
1992-2000:    tudományos munkatárs
2000-             egyetemi docens

Oktatási tevékenység:

 • Laboratóriumi gyakorlatok vezetése általános, szervetlen és analitikai kémiából vegyész, kémia tanárszakos, valamint (1997-től) gyógyszerész és orvosdiagnosztikai analitikus hallgatók részére
 • Új általános és szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok (gyógyszerész, orvosdiagnosztikai analitikus hallgatók számára) tematikájának összeállítása, segédanyag készítése
 • Részvétel a Bioszervetlen kémia előadás (választható tantárgy) tartásában
 • Bevezetés a kémiába kurzus tartása (biológia, földrajz, földtudomány, fizika, környezettan és villamosmérnök BSc hallgatók számára)

Kutatási tevékenység:          

Kéndonoratomot, illetve bisz(imidazolil)-csoportot tartalmazó aminosav- és peptidszármazékok átmenetifém komplexeinek oldategyensúlyi, szerkezeti és elektrokémiai vizsgálata

Tudományos irányító munka
 • PhD értekezés:     Kállay Csilla (2005), Timári Sarolta (2012)
 • Diplomamunka:     14 (vegyész, 5 éves)
 • Diplomamunka:     3 (környezettudomány, 5 éves)
 • Diplomamunka:     3 (gyógyszerész)
 • Diplomamunka:     3 (vegyész, MSc)
 • Szakdolgozat:      9 (kémia tanár, nappali , levelező)
 • Szakdolgozat:      4 (kémia BSc)
 • Szakdolgozat:      2 (vegyészmérnök, BSc)

Részévetel a tudományos közéletben

2011-               MKE Komplexkémiai Szakcsoport elnöke

Részvétel az egyetemi közéletben:

1996-1998       A KLTE Egyetemi Tanácsának választott tagja
1995-2004       A TTK Diákjóléti Bizottságának tanár társelnöke
1997-1999       A KLTE Hatvani István Szakkollégiumának titkára
2005-               Hallgatói tanácsadó (vegyész, kémia tanár, kémia BSc
                        szakon)
2006-               Tanszéki tanulmányi felelős, a TTK Oktatási és
                        Minőségbiztosítási  Bizottságának a tagja

Részvétel a közoktatásban, tehetséggondozásban:

 • Aktív részvétel az egyetem beiskolázási programjában
 •  Középszintű érettségi vizsgabizottság elnök
 • Emeltszintű kémia tantárgyi érettségi vizsgabizottság elnöke, tagja
 • Kutatódiák mozgalomban mentortanár

Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak

1986                 Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem,1986
1993                 Pro Regione Díj(50000 Ft)
1994                 Pro Regione Díj(50000 Ft)             
1998 – 2001   Bolyai Ösztöndíj
2001                Tudással Magyarországért emlékplakett
2002 – 2006   Széchenyi Ösztöndíj
2005                Mestertanár Aranyérem kitüntetés
2011                A TTK Dékánjának Elismerő Oklevele

 

Önéletrajz

Publikációs lista