Dr. Gyémánt Gyöngyi
egyetemi docens
Tel.: +36 52 512-900/22485, Fax: +36 52 518-660
E-mail: gyemant@science.unideb.hu
Web: http://www.researcherid.com/rid/A-3934-2008
Szoba: Kémia épület D-518
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.4010 Debrecen, Pf.: 21.Fogadóóra: hétfő 10-11, péntek 10-11
 

Diplomák, tudományos fokozatok: 

2010: habilitáció, Debreceni Egyetem, Glikozidáz enzimek aktív centrumának tanulmányozása termékanalízissel és kinetikai módszerekkel
2002: PhD. fokozat, Debreceni Egyetem Kémia Doktori Program, A HPLC alkalmazása szénhidrátkémiai és szénhidrát-biokémiai kutatásokban
1983: Vegyész diploma, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

 

Munkahelyek:

2011- DE, TTK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, egyetemi docens
2009-2011 DE, TTK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, egyetemi adjunktus
2002-2009: Debreceni Egyetem, TTK, Biokémiai Tanszék, egyetemi adjunktus
1994-2002: Debreceni Egyetem, TTK, Biokémiai Tanszék, tanársegéd
1983-1993: BIOGAL Gyógyszergyár, Analitikai Fejlesztő Osztály, analitikai mérnök

 

Főbb kutatási témák:

Enzimek aktív centrumának tanulmányozása, kötőhely térképezés
Glikoenzimek gátlásának vizsgálata természetes eredetű és szintetikus vegyületekkel
Folyadékkromatográfiás elválasztások védőcsoportot hordozó és szabad oligo- és monoszacharidok körében.
Szintetikus oligoszacharidok és intermedierek valamint neoglikoproteinek MALDI-TOF és ESI MS vizsgálata

Főbb oktatói tevékenység:

Biokémia II gyakorlat vezetése kémia BSC hallgatók számára
Gyógyszerészi biokémia I. előadás gyógyszerész hallgatók számára
Biokémia előadás vegyészmérnök hallgatók számára
Biológiai mérőmódszerek előadás biológus MSc hallgatók számára

Ipari kinyeréstechnika előadás biomérnök és vegyészmérnök MSc hallgatók számára
Szénhidrátok speciális vizsgáló módszerei klinikai laboratóriumi kutató MSc hallgatók számára
Biomolekulák kinyerése és analitikája előadás KLK és molekuláris biológus MSc hallgatók számára

Tagságok, közéleti tevékenység:

MTA köztestület, Szénhidrátkémiai Munkabizottság
Fogyatékkal Élő Hallgatók Kari Bizottságának elnöke
Kémia Intézet oktatási felelőse

 

Publikációk: researcherid

MTMT