Dr. Bellér Gábor
egyetemi adjunktus
Tel.: +36 52 512-900/22327, Fax: +36 52 518-660
E-mail: beller.gabor@science.unideb.hu
Web:
Szoba: D-503
Cím:
 

Diplomák, tudományos fokozatok: 

kémia Ph.D. (2016.), DE

okleveles vegyész és angol-magyar szakfordító (2010), DE

Tanulmányok

2010-2014 Debreceni Egyetem, Kémia Doktori Iskola, PhD hallgató

2009-2010 Universidad de Cádiz, Spanyolország, Erasmus ösztöndíj

2005-2010 Debreceni Egyetem, vegyész és angol-magyar szakfordító szak

2001-2005 Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen

1993-2001 Hatvani István Általános Iskola, Debrecen

Külföldi tanulmányutak

2009-10 12 hónap a Cádizi Egyetemen, Spanyolországban

Nyelvismeret

Angol, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga; vegyész–angol-magyar szakfordító államvizsga

Német, középfokú, C típusú nyelvvizsga

Spanyol, társalgási szintű nyelvtudás

Kutatómunka

2006- A peroxomonoszulfát-ion reakcióinak kinetikai vizsgálata a N-heteroaromás ligandumokkal és vaskomplexeikkel témavezető: Dr. Lente Gábor és Dr. Fábián István, Debreceni Egyetem

2009-2011 Hidrogén-peroxid reakcióinak kinetikai vizsgálata nem-hem típusú makrociklusos vas(II)-komplexekkel, témavezető: Dr. Manuel Garcia Basallote, Universidad de Cádiz, Spanyolország

Oktatási tevékenység

2006- általános kémiai gyakorlat és szeminárium, szervetlen, kvalitatív és kvantitatív analitikai gyakorlat

Tagságok, közéleti tevékenység

2006-2010 Hatvani István Szakkollégium

2007-2010 Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program

2008- MTA Reakciókinetikai és Fotókémiai Munkabizottsága

Ösztöndíjak, kitüntetések

Ágni Endre reál-díj (2005, Tóth Árpád Gimnázium)

Köztársasági ösztöndíj (2006-2010)

Hajdúsági Agráripari Rt. Magyar Vidékért (Pro Regione) Alapítványának hallgatói ösztöndíja (2007)

Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány alkotói ösztöndíja (2008)

DE TTK emlékérem (2010)

Hajdúsági Agráripari Rt. Magyar Vidékért (Pro Regione) Alapítványának doktoranduszi ösztöndíja (2011)

Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj (2012)