Dr. Kalmár József
egyetemi adjunktus
Tel.: +36-52-512-900/22428, Fax:
E-mail: kalmar.jozsef@science.unideb.hu
Web: http://hu.linkedin.com/pub/józsef-kalmár/b1/7b6/430
Szoba: D-524
Cím: 4010 Debrecen, Pf. 21.
 

Diplomák, tudományos fokozatok

kémia Ph.D. (2013.), Debreceni Egyetem

okleveles vegyész (2009.), Debreceni Egyetem

angol-magyar szakfordító (2009.), Debreceni Egyetem

Ipari tapasztalat

2012 – 2014. (25 hónap): TEVA Gyógyszergyár Zrt., Kutató-fejlesztő Kémikus

Külföldi tanulmányutak

2010 – 2011. (13 hónap): University of Oklahoma, OK, USA

2008. és 2009. (2 hónap): Sveučilište u Zagrebu, Zágráb, Horvátország

Nyelvismeret

Angol: szakmai felsőfokú (szakfordítói oklevél)

Orosz: alapszintű

Kutatási tevékenység

Funkcionalizált és hibrid aerogélek szerkezete és felhasználása. Nagy porozitású adszorbensek, gyógyszerhatóanyag-hordozók és katalizátor-hordozók fejlesztése.

Egyszerű szervetlen vegyületek; metalloporfirinek fotokémiai és redoxireakcióinak kinetikája és mechanizmusa.

Oktatási tevékenység – nyelv

Kemometria (tárgyfelelős előadó) – magyar és angol

Általános kémia – magyar és angol

Szervetlen kémia – magyar és angol

Kvantitatív analitika – magyar és angol

Kvalitatív analitika – magyar és angol

Tagság szakmai szervezetekben

MTA Kolloidkémiai Munkabizottsága

MTA Reakciókinetikai és Fotókémiai Munkabizottsága

Magyar Kémikusok Egyesülete

Ösztöndíjak, kitüntetések

2017 – 2018. Új Nemzeti Kiválóság Program Fiatal Kutatói Ösztöndíja

2016. NKFIH: OTKA PD_120976 posztdoktori ösztöndíj

2014. Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae („kormánygyűrű”)

2009. Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója díj

2005 – 2009. Köztársasági Ösztöndíj (4 egymást követő tanévben)

2007. Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Alkotói Ösztöndíja

2007. III. díj a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Kutatási pályázatok

2017 – 2021. NKFIH: OTKA FK_124571 témapályázat (Vezető Kutató)

2016 – 2020. DECHEM GINOP-2.3.2-15-2016-0008 (Alprojektvezető)

2015 – 2016. Debreceni Egyetem Kutatóegyetemi Pályázat (Vezető Kutató)

Publikációs lista

http://scholar.google.hu/citations?user=-_CI8uEAAAAJ&hl=hu&oi=ao

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10044556

https://www.researchgate.net/profile/Jozsef_Kalmar