Dr. Kalmár József
egyetemi docens
Tel.: +36-52-512-900/22369, Fax:
E-mail: kalmar.jozsef@science.unideb.hu
Web: https://www.researchgate.net/profile/Jozsef_Kalmar
Szoba: D-507
Cím: 4010 Debrecen, Pf. 21.
 

Diplomák, tudományos fokozatok

Habilitáció (2019.), Debreceni Egyetem

Kémia Ph.D. (2013.), Debreceni Egyetem

Okleveles vegyész (2009.), Debreceni Egyetem

Angol-magyar szakfordító (2009.), Debreceni Egyetem

Ipari tapasztalat

2012 – 2014. (25 hónap): TEVA Gyógyszergyár Zrt., Kutató-fejlesztő Kémikus

Külföldi tanulmányutak

2010 – 2011. (13 hónap): University of Oklahoma, OK, USA

2008. és 2009. (2 hónap): Sveučilište u Zagrebu, Zágráb, Horvátország

Nyelvismeret

Angol: szakmai felsőfokú (szakfordítói oklevél)

Orosz: alapszintű

Kutatási tevékenység

Funkcionalizált és hibrid aerogélek szerkezete és felhasználása. Nagy porozitású adszorbensek, gyógyszerhatóanyag-hordozók és katalizátor-hordozók fejlesztése.

Egyszerű szervetlen vegyületek; metalloporfirinek fotokémiai és redoxireakcióinak kinetikája és mechanizmusa.

Oktatási tevékenység – nyelv

Általános kémia (tárgyfelelős előadó) – magyar és angol

Kemometria (tárgyfelelős előadó) – magyar és angol

Szervetlen kémia – magyar és angol

Kvantitatív analitika – magyar és angol

Kvalitatív analitika – magyar és angol

Tagság szakmai szervezetekben

MTA Kolloidkémiai Munkabizottsága

MTA Reakciókinetikai és Fotókémiai Munkabizottsága

Ösztöndíjak, kitüntetések

2020. MTA Polányi Mihály-díj (ifjúsági)

2019 – 2021. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2019. Természettudományi Kar Kiváló Fiatal Oktatója

2017 – 2018. Új Nemzeti Kiválóság Program Fiatal Kutatói Ösztöndíja

2016. NKFIH: OTKA PD_120976 posztdoktori ösztöndíj

2014. Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae („kormánygyűrű”)

Kutatási pályázatok

2017 – 2021. NKFIH: OTKA FK_124571 témapályázat (Vezető Kutató)

2016 – 2020. DECHEM GINOP-2.3.2-15-2016-0008 (Alprojektvezető)

2015 – 2016. Debreceni Egyetem Kutatóegyetemi Pályázat (Vezető Kutató)

Publikációs lista

http://scholar.google.hu/citations?user=-_CI8uEAAAAJ&hl=hu&oi=ao

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10044556