Kromatogramok kiértékelése

 A gyakorlat programja:

A gyakorlaton az elektroferogramok/kromatogramok kiértékelésének legalapvetőbb módszereinek, a különböző kiértékelő szoftverek működési elvének tanulmányozására lesz lehetőség. Bár elsősorban a kapilláris elektroforézis (CE) módszerrel kapott elektroferogramok kiértékeléséről lesz szó, az itt szereplő fogalmak, módszerek, matematikai eljárások általánosan használtak más elválasztási módszerek esetén is, és a különböző, modern kromatográfiás módszerekkel (HPLC, SFC, GC stb.) nyert kromatogramok kiértékelése is hasonlóképpen történik. A gyakorlat anyagának összeállításakor a Chemstation 3D CE (Agilent) számítógépes elektroferogram/kromatogram kiértékelő program felépítését és működési sajátosságait vettük alapul.  
  1. A gyakorlatvezető bemutatja a kiértékelési módszereket és a kiértékelő szoftver alkalmazását.
  2. Az elektroferogram/kromatogram kiértékelő szoftver ("CE kiértékelés") használatának gyakorlása a B103 számítógépteremben (1 fő/számítógép). A konkrét kiértékelési gyakorlatot minden hallgató saját maga önállóan kell, hogy végrehajtsa a B103 számítógépteremben (kb. 1-2 óra, kötetlen időbeosztással). Minden hallgató úgy kapja meg egyéni elektroferogram/kromatogram kiértékelési feladatát, hogy ráklikkel a kitöltendő feladatlapra (xls) (ily módon saját magának generál adatokat a feladatlapjához, ugyanakkor akárhányszor megnyitja az xls fájlt, mindig más adatok szerepelnek majd benne, ezért érdemes először kinyomtatnia "egyéni" feladatlapját (2 oldal, pl. Kémia épület fénymásolójában)). Kövesse a feladatlap utasításait. A kitöltött feladatlapot ragassza be a jegyzőkönyvébe.
  3. A B103 számítógépein a kiértékelő program elindításához először el kell indítsa a "Instrument 1 Offline" parancsikont. Sajnos a számítógépeken csak lassan futtatható ez a program, kérem legyen türelemmel.
  4. Az eddigi tapasztalatok alapján a hallgatók 90%-a a feladatát segítség nélkül meg tudja oldani. Amennyiben nem boldogulna a program kezelésével, a gyakorlatvezető a teremben segítséget ad.
 

Lehetséges feladatok, kérdések a referáláskor, ZH-ban: 
  1. Soroljon fel integrációs (küszöb) paramétereket. 
  2. Mik a mennyiségi kiértékelés módszerei? 
  3. Milyen analitikai paraméterek meghatározására alkalmasak a kiértékelő szoftverek? 
  4. Mi a jelentősége és mi az elve a csúcstisztaságvizsgálatoknak? 
  5. Mire használható a (UV-Vis) spektrumelemzés? 
  6. A gyakorlaton elvégzett valamely kiértékelési feladat. 

Oktatási segédanyag:

Kiértékelés (pdf)

Előadás képanyaga (pdf)

Elvégzendő feladat (xls)

Egyéb feladatok (xls)

Jegyzőkönyvminta (pdf)