Műszeres analitika gyakorlat (vegyészmérnök levelező)      15 óra
Program, beosztás
Általános információk

Felkészülés, számonkérés
A gyakorlatokon való megjelenés és aktív részvétel mindenki számára kötelező. Akkor és azon a gyakorlaton kell megjelenni, ami a táblázatban szerepel. Azt a hallgatót, aki felkészületlenül érkezik a gyakorlatra, a gyakorlatról elküldjük! Az elvégzett/bemutatott munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben minden gyakorlat előtt egy rövid ismertetőt kell készíteni az adott mérés lényegéről, az alkalmazott módszerről, a számolás elvi alapjairól. Az ismertető nem lehet nyomtatott és beragasztott anyag, csak kézírással fogadjuk el. A gyakorlatra kapott érdemjegy odaítélésénél a mérések/következtetések/számítások jósága mellett az is sokat számít, hogy milyen rendezett a jegyzőkönyv, mennyire áttekinthető a megjelenése. A kinyomtatott/rajzolt mérési adatok beragasztásához mindenkinek saját magának kell gondoskodnia celluxról, ragasztóról, tűzőgépről, ollóról stb. A jegyzőkönyveket legkésőbb a gyakorlatot követő munkanapon lehet leadni (amennyiben ehhez a gyakorlatot vezető oktató hozzájárul). A gyakorlatokra hozzanak magukkal egy pendrive-ot, amin az adatfájlokat oda tudjuk adni!
A jegyzőkönyveket az utolsó gyakorlatot követően 2 héten belül a D épületszárny 5. emeleti folyosó végén lévő polcos szekrény kapilláris elektroforézis (CE) polcán le kell adni. A gyakorlati jegyek megállapítása és Neptunba történő beírása után ugyanoda lesznek kitéve a jegyzőkönyvek, ahonnan elvihetők.

Hiányzás
Igazolt hiányzás miatt (pl. betegség vagy más indokolt ok) elmaradt labort pótolni kell (pótlás a szorgalmi időszakban lehetséges, nappalis hallgatókkal). A készületlenség/elégtelen zárthelyi/fegyelmi ok miatt történő elküldés esetén pótlásra nincs lehetőség.

Gyakorlatijegy
Az adott gyakorlatra kapott osztályzatot az oktató a gyakorlat során történő számonkérés(ek) (ZH, referálás), a hallgató gyakorlati teljesítménye és az elkészített jegyzőkönyv alapján állapítja meg.

Balesetvédelem, töréskár
A gyakorlatokon az általános tűz- és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani, a speciális helyi ismeretekre az adott gyakorlat vezetője hívja fel a figyelmet. A laborgyakorlatok helyszínén enni és inni nem szabad, ezen felül az egész épületben dohányozni tilos! A mobiltelefonokat a gyakorlati helyiségben nem szabad használni! A töréskárt a korábbi gyakorlatokhoz hasonlóan kell befizetni. 

Útmutató a jegyzőkönyv helyes elkészítéséhez   Példa egy szép és alapos jegyzőkönyvre

A gyakorlatok elején a gyakorlatvezetők ismertetik az adott gyakorlatot érintő speciális baleset- és tűzvédelmi rendszabályokat és a hallgatónak előzetesen át kell ismételnie a balesetvédelmi szabályokat.

Tematika