Műszeres analitika gyakorlat (vegyészmérnök levelező)      15 óra
Program, beosztás
Általános információk

A gyakorlatokon felkészülten, mindenkinek jegyzőkönyvvel (annak elméleti bevezetőjét előre elkészítve) kell megjelenni. Nagyméretű táskákat lehetőleg ne hozzanak magukkal, vagy a ruhatárban helyezzék el (ha lehet), mert a gyakorlati helyeken ezek tárolására általában nincs megfelelő lehetőség!

Felkészülés, számonkérés:

A gyakorlatokon való megjelenés és aktív részvétel mindenki számára kötelező. Az egyes gyakorlatok anyagából számonkérés az utolsó gyakorlatot követően történik, amikor mindegyik gyakorlat elméleti anyagából kapnak 1-3 kérdést, amit írásban kell megválaszolniuk.

Az elvégzett/bemutatott munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben minden gyakorlat előtt egy rövid ismertetőt kell készíteni az adott mérés lényegéről, az alkalmazott módszerről, a számolás elvi alapjairól (a gyakorlatvezető ellenőrizheti meglétét, és elküldheti a hallgatót a gyakorlatról, ha nem találja megfelelőnek). Az ismertető lehetőség szerint kézírással készüljön. Ha mégsem így készül, és a bevezető szöveg tartalma plágiumgyanús (Ctrl+C - Ctrl+V történik), akkor a gyakorlatvezetőnek joga van belátása szerinti mértékű szankciót alkalmazni (akár egyes jegy az adott gyakorlatra). Hasonló módon büntethető az eredmények kiértékelésének vagy a diszkussziójának a másolása is (a saját jegyzőkönyvét mindenkinek önállóan kell elkészítenie). A gyakorlatra kapott érdemjegy odaítélésénél a mérések/következtetések/számítások jósága mellett az is sokat számít, hogy milyen rendezett a jegyzőkönyv, mennyire áttekinthető (tiszta!) a megjelenése.

A kinyomtatott/rajzolt mérési adatok beragasztásához mindenkinek saját magának kell gondoskodnia celluxról, ragasztóról, tűzőgépről, ollóról stb. A jegyzőkönyveket a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontig le kell adni!

Jegyzőkönyvként elfogadunk műanyag iratgyűjtőben vagy mappában, rendezett formában gyűjtött és gyakorlatonként elkülünülő (összetűzött) papírokat, vagy nagy alakú, egybefűzött vagy spirálozott füzetet. A jegyzőkönyv csak abban az esetben küldhető e-mailben, ha a gyakorlatvezető ehhez hozzájárul. Ne veszítsék el a jegyzőkönyvet, mert csak azzal tudják igazolni a gyakorlaton való részvételt!

A gyakorlat teljesítésének feltételei:

- Minden gyakorlaton a hallgató egy 1-től 5-ig terjedő érdemjegyet kap, vagy nem teljesített minősítést

- Nem teljesített minősítés jár azért, ha a hallgató nem jelenik meg a gyakorlaton vagy nem adja be a jegyzőkönyvét a gyakorlatvezetővel egyeztetett határidőig vagy ha a hallgató nem készíti el előre a jegyzőkönyve elméleti bevezetőjét

- A végső gyakorlati jegy megállapításakor:

- Megtagadott aláírást von maga után, ha a hallgatónak legalább egy gyakorlata nem teljesített

- Elégtelen gyakorlati jegyet von maga után, ha a hallgató legalább kettő gyakorlatra elégtelen osztályzatot kapott.

- Minden más esetben (tehát minden gyakorlat teljesített és legfeljebb egy elégtelen) a gyakorlati jegyet az egyes gyakorlatok átlaga szabja meg. Indokolt esetben az általános kerekítési szabályoktól el lehet térni akár pozitív (pl. kiemelkedő órai aktivitás) akár negatív (pl. rendezetlen, nem esztétikus, másolt jegyzőkönyv) irányba a végső jegy megállapításánál.

Hiányzás:

Igazolt hiányzás miatt (pl. betegség vagy más indokolt ok) elmaradt labort pótolni kell. A pótlás lehetőségéről, annak részleteiről (időpont, melyik csoporthoz tud bemenni stb.) a hallgatónak az adott gyakorlat vezetőjével kell megállapodnia, a pótlás a szorgalmi időszakban lehetséges.

Balesetvédelem, töréskár befizetése:

A gyakorlatokon az általános tűz- és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani, a speciális helyi ismeretekre az adott gyakorlat vezetője hívja fel a figyelmet. A laborgyakorlatok helyszínén enni és inni nem szabad, ezen felül az egész épületben dohányozni tilos! A mobiltelefonokat a gyakorlati helyiségben nem szabad használni! A töréskárt a korábbi gyakorlatokhoz hasonlóan kell befizetni.

Tematika