Lángspektrometria
 1. A gyakorlatot Agilent Technologies 200 Series AA 240FS AA lángatomabszorpciós készüléken tartjuk. A gyakorlatvezető bemutatja a lángspektrometriás módszerek elvét, a készülékek felépítését.
 2. A gyakorlaton mintaelőkészítést követően kétféle kalibrációs eljárással végeznek elemzést reál mintából.
 3. A gyakorlatvezető útmutatásai szerint a hallgatók önállóan értékelik ki a gyakorlaton kapott eredményeket.
 4. A gyakorlat anyagához kapcsolódóan egyéb feladatokat kell önálló megoldani.
 5. Az elkészített jegyzőkönyveket be kell mutatni a gyakorlatvezetőnek.
   

Lehetséges feladatok, kérdések a ZH-ban: 

 1. Lángspektroszkópiai módszerek elve (emisszió, abszorpció, fluoreszcencia). Az egyes módszerek és készülékek mérési elve.
 2. Milyen folyamatok játszódnak le, ha egy fémsó-oldatot a lángba juttatunk? Milyen típusú részecskéket használhatunk fel lángemissziós, ill. atomabszorpciós méréshez?
 3. Milyen részekből állnak a FES készülékek? Mi az egyes egységek funkciója?
 4. Milyen részekből állnak a FAAS készülékek? Mi az egyes egységek funkciója?
 5. Jellemezze a lángspektrometriában használatos lángokat! 
 6. Hogyan történik a folyadékminta bevitele a spektrométerbe?
 7. Az üregkatódlámpa felépítése, a szaggató szerepe.
 8. Hogyan történik a megfelelő hullámhosszúságú fény kiválasztása (fényfelbontás)? Mi a fényfelbontó eszközök működési elve?
 9. Hogyan történik a spektrométerekben a fény detektálása?
 10. Milyen zavaróhatások lépnek fel a lángspektrometriában?
 11. Jellemezze a leggyakrabban használatos kiértékelési módszereket! 
   
Ajánlott irodalom:
 • Záray Gy. (szerk): Az elemanalitika korszerű módszerei, Akadémiai Kiadó 


Oktatási segédanyag (pdf)

Oktatási segédanyag MP-AES (pdf)

Atomspektrometria program

Előadás képanyaga (pdf)

Kalibráló diagram (xls)

Egyéb feladatok (pdf)

Jegyzőkönyvminta (pdf)