ICP/AES (demo)

  

Ellenőrző kérdések: 

  1. Emissziós színképek keletkezésének elvi alapjai.
  2. Induktív csatolású plazma sugárforrás (ICP) fizikai és spektrokémiai jellemzőinek ismertetése. A plazma rajza és részei
  3. Az ICP-OES technikáknál alkalmazott spektrométerek (mono-, ill. polikromátorok) felépítése és működése
  4. Detektorok és detektálási módszerek ismertetése
  5. Mintabeviteli módszerek, koncentrikus és ultrahangos porlasztók működése.
  6. ICP-OES technika alkalmazási területe, a módszer teljesítőképessége (mintatípusok, mintaigény, reprodukálhatóság, kimutatási határ, lineáris dinamikus tartomány).

 

Ajánlott irodalom:
    • Záray Gy. (szerk): Az elemanalitika korszerű módszerei, Akadémiai Kiadó 


Oktatási segédanyag (pdf)

Előadás képanyaga (pdf)

Egyéb feladatok (xls)

Jegyzőkönyvminta (pdf)