A kémia alapjai      2 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Az elhangzó előadások diasora a Bevezetés a kémiába kurzusnál található.

Tematika

Számonkérés: szóbeli vizsga

A 10-10 általános és szervetlen kémiai témakörből két-két témakört kell  tetszőlegesen kiválasztani, és a kettő közül a vizsgáztató által megjelölt témakörből kell felelni. 

A vizsgajegybe pozitívan számít be az előadásokon való rendszeres részvétel.