Gyógyszerészi biokémia I. előadás      Előadás 40 óra gyakorlat 5 óra       4 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Előadás  hétfő 12-15 K/1

Gyakorlat:  3 csoportban 15. hét 5 óra Béta-glükozidáz enzim enzimkinetikai vizsgálata

Ajánlott irodalom:
- Orvosi biokémia, Ádám Veronika, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.
- Biokémia sillabusz orvostanhallgatóknak, Fésüs László, Nyomdaipari  Szolgáltató KKT.,Debrecen, 1996.
- Biochemistry, L. Stryer, W.H. Freeman and Company/New York

Tantárgyi követelmények: Az aláírás feltétele a pirossal jelzett órák látogatása, a szimulációs és laboratóriumi gyakorlat megfelelt minősítésű teljesítése. A számonkérés szóbeli kollokvium, az ismételt (B,C) vizsgák is szóbeliek.

Tematika

1.hét: Bevezetés a biokémiába. A víz szerepe az életben. Az élet molekuláris dimenziói. Másodlagos kölcsönhatások, nagy energiájú vegyületek. Tematika, tanév rendje, számonkérések, segédanyagok.

2.hét: Aminosavak. Peptidek. Aminosavszekvencia meghatározása. Fehérje szerkezet és funkció. Primer, szekunder és tercier szerkezet. Denaturáció. Fehérjék tisztítása: modern elválasztástechnikai módszerek. A fehérjék szerkezetének meghatározása. Az enzimek mint biokatalizátorok. Az enzimműködés általános jellemzői. Az enzimreakciók osztályozása.

3.hét:  Enzimek szerkezete, kofaktorok, koenzimek. Enzimaktivitás szabályzása. Enzimkinetika. Bevezetés és definiciók. A Michaelis-Menten egyenlet. A KM és Vmax grafikus meghatározásának lehetőségei. Enzimek aktiválása és gátlása. A gátlástípusok kinetikai értelmezése. Enzimek alkalmazása, néhány enzim laboratóriumi diagnosztikai jelentősége. 

Enzimkinetikai szimulációs program ismertetése. Szimulációs feladat kiosztása. Beadási határidő: nov. 7.

4.hét: Szénhidrátok. Bevezetés és definiciók. Monoszacharidok, diszacharidok, oligo- és poliszacharidok. Glikokonjugátumok. Lipidek. Biológiai jelentőség, csoportosítás. Neutrális zsírok, olajok, viaszok. Biológiai membránok. A membrán lipidek fő csoportjai. Membrán modellek. Nukleinsavak és kémiai felépítésük. Purin és pirimidin bázisok. Nukleozidok. Nukleotidok: cAMP, ATP, nukleotid koenzimek.

5.hét: Szénhidrátok metabolizmusa. A glikolízis. A piruvát sorsa. Glükoneogenezis. A Cori kör. Különféle szénhidrátok belépése a glikolízisbe.

6.hét: A szénhidrát lebontás speciális útvonalai: a pentózfoszfát ciklus és jelentősége. Poliszacharidok lebontása. A glikogén metabolizmusa. A glikogén szintézis és lebontás szabályozása. A szénhidrát anyagcsere orvosi vonatkozásai. (Okt. 17.,  12 óra , K/I)

7.hét:  A trikarbonsav ciklus. Acetil-CoA keletkezése, a piruvát dehidrogenáz komplex felépítése és működése. A citrátkör részfolyamatai és energiamérlege.Kiegészítő reakciók, a glioxalát ciklus. Az oxidatív foszforiláció. Az elektron-transzport  lánc összetevői és működése. Az elektron-transzport és az ATP szintézis kapcsolata. Az ATP-szintetáz és az ATP szintézisének mechanizmusa.

8.hét  Virtuális labor

9.hét: Zsírsav metabolizmus. A zsírsavak oxidációja, a lebontás energiamérlege. Ketontestek képződése. A lipogenezis. A zsírsavak szintézise, lokalizációja, enzimei, a szintézis feltételei. Telítetlen zsírsavak szintézise. A lánchosszabbítás lehetőségei

10.hét: .A zsíranyagcsere és a citrát ciklus kapcsolata. Kapcsolat a szénhidrát anyagcserével. Triacilglicerolok keletkezése. A koleszterol bioszintézise. A lipid anyagcsere klinikai vonatkozásai. Elhízás. (Nov. 14,  14 óra, K/1)

11.hét: Fehérjék emésztése. Aminosavak anyagcseréje. Az aminotranszferázok és a glutamát dehidrogenáz központi szerepe a nitrogén metabolizmusban. Az urea ciklus és kapcsolata a citrát körrel. 

12.hét: Aminosavak lebomlásának útvonalai. Az aminosavak szénláncának sorsa. Esszenciális és nem esszenciális aminosavak, aminosavak szintézise,.Az aminosav anyagcsere öröklött enzimdefektusai. (Nov. 28., k 14 óra, K/1)

13.hét:  Nukleinsavak emésztése. A purin és pirimidin nukleotidok lebomlása. Purin, pirimidin nukleotidok szintézise. Kapcsolat a szénhidrát és aminosav anyagcserével. C1 komponensek metabolizmusa, a tetrahidrofolát származékai. Biológiai metilezések. Nukleinsav anyagcsere betegségei. (Dec. 5,  14 óra, K/1)

14.hét:   Béta-glükozidáz enzim kinetikai vizsgálata. Gyakorlat előkészítő óra, mindenki számára kötelező. A szimulációs feladattal és a gyakorlati jegyzőkönyv leadásával együtt a félév végi aláírás feltétele!

15. hét Gyakorlat ÉT ép. 3.401