Leíró biokémia

(gyógyszerészeknek)

Előadó: Dr. Gyémánt Gyöngyi

Debreceni Egyetem TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

 

 

Tantárgyi tematika:

 

Oktatási év, félév:             2009/2010. I. félév,  II. évfolyam

Óraszám/félév:                    50

előadás:       45

gyakorlat:      5

 

Részletes tematika

1. hét: Bevezetés a biokémiába. A víz szerepe az életben. Az élet molekuláris dimenziói. Másodlagos kölcsönhatások, nagy energiájú vegyületek. Tematika, tanév rendje, számonkérések, segédanyagok.

2. hét: Aminosavak. Peptidek. Aminosavszekvencia meghatározása. Fehérje szerkezet és funkció. Primer, szekunder és tercier szerkezet. Denaturáció. Fehérjék tisztítása: modern elválasztástechnikai módszerek. A fehérjék szerkezetének meghatározása.

3. hét: Az enzimek mint biokatalizátorok. Az enzimműködés általános jellemzői. Az enzimreakciók osztályozása. Enzimek szerkezete, kofaktorok, koenzimek. Enzimaktivitás szabályzása. Enzimkinetika. Bevezetés és definiciók. A Michaelis-Menten egyenlet. A KM és Vmax grafikus meghatározásának lehetőségei. Enzimek aktiválása és gátlása. A gátlástípusok kinetikai értelmezése. Enzimek alkalmazása, néhány enzim laboratóriumi diagnosztikai jelentősége.

4. hét: Szénhidrátok. Bevezetés és definiciók. Monoszacharidok, diszacharidok, oligo- és poliszacharidok. Glikokonjugátumok. Biológiai membránok. Lipidek. Biológiai jelentőség, csoportosítás. Neutrális zsírok, olajok, viaszok. A membrán lipidek fő csoportjai. Membrán modellek. Nukleinsavak és kémiai felépítésük. Purin és pirimidin bázisok. Nukleozidok. Nukleotidok: cAMP, ATP, nukleotid koenzimek. Polinukleotidok: DNS, RNS.

5. hét: Szénhidrátok metabolizmusa. A glikolízis. A piruvát sorsa. Glükoneogenezis. A Cori kör. Különféle szénhidrátok belépése a glikolízisbe.

6. hét: A szénhidrát lebontás speciális útvonalai: a pentózfoszfát ciklus és jelentősége. Poliszacharidok lebontása. A glikogén metabolizmusa. A glikogén szintézis és lebontás szabályozása. A szénhidrát anyagcsere orvosi vonatkozásai. (Okt. 13., kedd, 11 óra , K/I)

7.    hét: Őszi szünet

8.  hét: A trikarbonsav ciklus. Acetil-CoA keletkezése, a piruvát dehidrogenáz komplex felépítése és működése. A citrátkör részfolyamatai és energiamérlege. Kiegészítő reakciók, a glioxalát ciklus. 1. Számonkérés okt.27. kedd K/I

9.  hét: Az oxidatív foszforiláció. Az elektron-transzport  lánc összetevői és működése. Az elektron-transzport és az ATP szintézis kapcsolata. Az ATP-szintetáz és az ATP szintézisének mechanizmusa.Zsírsav metabolizmus. A zsírsavak oxidációja, a lebontás energiamérlege. Ketontestek képződése.

10. hét: A lipogenezis. A zsírsavak szintézise, lokalizációja, enzimei, a szintézis feltételei. Telítetlen zsírsavak szintézise. A lánchosszabbítás lehetőségei. A zsíranyagcsere és a citrát ciklus kapcsolata. Kapcsolat a szénhidrát anyagcserével. Triacilglicerolok keletkezése. A koleszterol bioszintézise. A lipid anyagcsere klinikai vonatkozásai. Elhízás. (Nov. 10., kedd, 11 óra, K/1)

11. hét: Fehérjék emésztése. Aminosavak anyagcseréje. Az aminotranszferázok és a glutamát dehidrogenáz központi szerepe a nitrogén metabolizmusban. Aminosavak lebomlásának útvonalai. Az urea ciklus és kapcsolata a citrát körrel.

12. hét: Az aminosavak szénláncának sorsa. Esszenciális és nem esszenciális aminosavak, aminosavak szintézise,. Az aminosav anyagcsere öröklött enzimdefektusai. (Nov. 24., kedd, 11 óra, K/1)

13. hét: Nukleinsavak emésztése. Purinok, pirimidinek szintézise. A purinok és pirimidinek lebomlása. C1 komponensek metabolizmusa, a tetrahidrofolát származékai. Biológiai metilezések. Nukleinsav anyagcsere betegségei. (Dec. 1., kedd, 11 óra, K/1)

14.  hét:  Dec 8. 2. számonkérés

 

Gyakorlat:  3-4 csoportban december 2. vagy 3. hét 5 óra Béta-glükozidáz enzim enzimkinetikai vizsgálata

 

Ajánlott irodalom:

- Orvosi biokémia, Ádám Veronika, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.

- Biokémia sillabusz orvostanhallgatóknak, Fésüs László, Nyomdaipari  Szolgáltató KKT.,

   Debrecen, 1996.

- Biochemistry, L. Stryer, W.H. Freeman and Company/New York

 

Tantárgyi követelmények: Az aláírás feltétele a gyakorlat megfelelt minősítésű teljesítése. Az írásbeli számonkérés alapján megajánlott jegy kapható. A félév végén kollokvium, az ismételt (B,C) vizsgák is szóbeliek.

 

Az előadások ábrái (pdf):

1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét
13. hét
14. hét

Tételsor