Műszeres analitika gyakorlat      0+0+3 vagy 0+0+4 óra       2 vagy 3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A tárgyat az kezdheti el, aki a neptunban a tárgyat felvette, és részt vesz a számára kiírt első gyakorlaton.

Gyakorlatijegy:
Az adott gyakorlatra kapott osztályzatot az oktató a gyakorlat során történő számonkérés(ek) (ZH, referálás), a hallgató gyakorlati teljesítménye és az elkészített jegyzőkönyv alapján állapítja meg. A gyakorlatra kapott osztályzatot a jegyzőkönyv tartalmazza. Ha a hallgató a gyakorlat elején elégtelen ZH-t ír, a gyakorlatvezető megtagadhatja a gyakorlat teljesítését és elégtelen gyakorlatijegyet adhat (más esetben a gyakorlatijegy legfeljebb elégséges lehet). 
Az évvégi gyakorlatijegyet a gyakorlatokra kapott jegyek átlaga adja (a záró-ZH súlya 3x). A tárgy teljesítése akkor elfogadható, ha legfeljebb 1 gyakorlat érdemjegye elégtelen (és nincs hiányzása). A nem megfelelően elkészített jegyzőkönyvek a jegyek átlagát 0.1-0.5-el csökkenthetik. Ha a záró-ZH és a pót záró-ZH is elégtelen, akkor a gyakorlatijegy elégtelen. A pót záró-ZH írásra kötelezettek végső gyakorlatijegye nem lehet jobb elégségesnél.

Jegyzőkönyv:
A megadott módon elkészített jegyzőkönyvet a gyakorlat végére el kell készíteni, és a gyakorlat napján le kell adni a gyakorlatvezetőnek (kivéve az első hét 2 gyakorlata). Amennyiben számítógép szükséges a kiértékeléshez, akkor a gyakorlatot követő munkanapon kell leadni. Amennyiben a jegyzőkönyvet nem adják le a határidőre, az adott gyakorlat érdemjegye elégtelen. A gyakorlatvezető lehetőleg még aznap, de legkésőbb 2 munkanapon belül visszaadja a jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyveket az év végén is ellenőrizzük (az utolsó héten véletlenszerűen kiválasztott hallgatók neptun üzenetes felkérést kapnak a jegyzőkönyv bemutatására a D501-ben). A gyakorlatra úgy kell érkezni, hogy az elméleti bevezetőt a jegyzőkönyv már tartalmazza (a gyakorlatvezető ellenőrizheti meglétét, és elküldheti a hallgatót a gyakorlatról, ha nem találja megfelelőnek). A jegyzőkönyvek másolását a gyakorlatvezetők szigorúan büntetik (bár egy csoporton belül sokszor ugyanazt a mérést végzik, a kapott adatok értékelése, diszkussziója nem egyezhet meg a csoport tagjai között, hiszen a jegyzőkönyvet mindenkinek önállóan kell elkészítenie).
Útmutató a jegyzőkönyv helyes elkészítéséhez
   Példa egy szép és alapos jegyzőkönyvre

Hiányzás:
Valamennyi gyakorlaton a hallgatóknak a megjelenés kötelező. Kivételes és feltétlenül indokolt esetben egyetlen gyakorlatról lehet hiányozni, és azt is pótolni kell. (A hiányzás igazolásával az adott gyakorlatvezetővel kell egyeztetnie, mikor van lehetőség a pótlásra egy másik csoporthoz csatlakozva (gyakorlatok szerdán és pénteken is vannak)). Amennyiben nincs lehetőség a pótlásra, keresse meg Andrási Melindát (D-501)). Az esetleges hiányzást a gyakorlatot megelőzően kell jelezni az adott gyakorlatvezetőnek (e-mail, telefon).

A gyakorlatok elején a gyakorlatvezetők ismertetik az adott gyakorlatot érintő speciális baleset- és tűzvédelmi rendszabályokat és a hallgatónak előzetesen át kell ismételnie a balesetvédelmi szabályokat.

A gyakorlatijegyeket a félév végéig beírjuk a Neptunba. Ha a kapott jeggyel kapcsolatban kifogásuk van, akkor jegyzőkönyvvel, igazolásokkal keressék Andrási Melindát (D501).

Tematika