Bevezetés a kémiába előadás      2 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk
 
A dolgozatok megtekinthetők a D406-os irodában (Kémiai Épület, D szárny, IV. emelet):
2019. dec. 16 (hétfő) 10-12 és 13-16 között
dec. 19 (csütörtök) 9-10 és 16-17 között
dec. 20 (péntek ) 9-10 között. 
 
Plusz pontok számítása:
4 pont: legalább 80 %-ban aláírt jelenléti  ív (6-7 alkalom)
3 pont: legalább 60 %-ban aláírt jelenléti ív (5 alkalom)
2 pont: legalább 40 %-ban aláírt jelenléti ív (3-4 alkalom)
1 pont: legalább 20 %-ban aláírt jelenléti ív (2 alkalom)
 
A dolgozatokat a következő előadáson (2019. november 21-én) az előadás idejében lehet megtekinteni.
 
II. jegymegajánló zh (nem kötelező)
ideje2019. december 14 (szombat), 8.15-9.30
helye: F015 tanterem
számonkérésre kerülő anyag: 8-14. hét anyaga ("A kémiai egyenletek tipusai"-tól!)
 
Kérem, hogy mindenkinél legyen egy fényképes igazolvány!
Használni lehet:
              periódusos rendszert (függvénytáblázatot nem!!)
              számológépet
 
I. jegymegajánló zh (nem kötelező)
ideje: 2019. november 9. (szombat), 8.30-10.00
helye: F015 tanterem
számonkérésre kerülő anyag: 1-7. hét anyaga ("A kémiai egyenletek"-ig!)
 
Kérem, hogy mindenkinél legyen egy fényképes igazolvány!
Használni lehet:
              periódusos rendszert (függvénytáblázatot nem!!)
              számológépet
 
 
Az előadások időbeosztása:

 Csütörtök, 19-21, F015 tanterem

1. előadás           2019. szeptember 12 (tájékoztató).
2. előadás           2019. szeptember 19.
3. előadás           2019. szeptember 26.
4. előadás           2019. október 3.
5. előadás           2019. október 10.
6. előadás           2019. október 17.
7. előadás           2019. október 26.
                            2019. október 30 (szünet, nem lesz előadás) 
8. előadás           2019. november 7.

 

1. zárthelyi          2019. november 9(szombat)  (F015 tanterem, 8.30-10.00 óra között)

                              (megírása nem kötelező!)

      Számonkérésre kerülő tananyag:    1-7. hét előadás anyaga 

9. előadás           2019. november 14.
10. előadás         2019. november 21.
11. előadás         2019. november 28.
12. előadás         2019. december 5.
13. előadás         2019. december 12.


2. zárthelyi         2019.  december 14(szombat) (F015 tanterem, 8.30-10.00 óra között)

     Számonkérésre kerülő tananyag:    8-13. hét előadás anyaga

 

II. jegymegajánló eredményei (2018. dec. 15) + megajánlott jegyek

A dolgozatok megtekinthetők a D406-os irodában (Kémiai Épület, IV. em.)

       2018. december 17-én (hétfőn), 15.00-16.00 között

       2018. december 18-án (kedden), 10.00-11.00 közöt

       2018. december 20-án (csütörtökön) 8.30-9.30 között

 

I. jegymegajánló eredményei (1. csoport (8.00-9.15 között írt))

I. jegymegajánló eredményei (2. csoport, 9.15-10.30 között írt)

 

Beosztás:  névsorban:

 

 

Számonkérésre kerülő tananyag:

1-7. hét előadás anyaga

 

 

 

 
Tematika
Ajánlott irodalom
 
Dr. Lázár István: Általános és szervetlen kémia, Debreceni Egyetemi Kiadó
• Veszprémi Tamás: Általános kémia, Akadémiai Kiadó
• 9. osztályos gimnáziumi tankönyv
• érettségi összefoglaló
 
 
Követelmények
  
Félév közben: két alkalommal jegymegajánló zárthelyi (nem kötelező)
1. zh: időpont: 2019. november 9..(szombat), F015 tanterem
téma: általános kémia (1-7. előadás anyaga)
 
2. zh: időpont: 2019. december 14.(szombat), F015 tanterem
téma: általános kémia és szervetlen kémia (8-13. előadás anyaga)
 
elérhető pontszám: 2 x 50 pont = 100 pont
elégséges határa: összesen legalább 40 pont
(a második zh-t akkor lehet megírni, ha az első pontszáma több, mint 10 pont)
 
A megajánlott jegyet a két dolgozat összpontszáma határozza meg.
Ponthatárok:           40-52     elégséges (2)
                                53-65     közepes (3)
                                66-79     jó (4)
                                80-100   jeles (5)

 

Vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga a félév anyagából
elérhető pontszám: 80 pont
elégséges határa: legalább 32 pont
feladattípusok:
–teszt,
–rövid kérdések (definiciók, fogalmak, jelenségek megfogalmazása, alkalmazása, egyszerű számítások)
–reakcióegyenletek rendezése
–esszé jellegű kérdés (egy témakör szöveges leírása vagy táblázatos forma)
 
Ponthatárok:         0-31       elégtelen (1)
                             32-41     elégséges (2)
                             42-52     közepes (3)
                             53-63     jó (4)
                             64-80     jeles (5)