HPLC

Refereálás
A gyakorlat elvégzése után a hallgatók a HPLC készülékködésének mélyebb megértését segítő, a már meglévő elméleti, valamint a gyakorlaton megszerzett ismeretekre építő gondolkodtató kérdéseket, feladatokat kapnak, melyekről megfelelő felkészülési idő után referálnak.

 

A gyakorlat programja (2x1x4):

Időtartam (óra)

Tevékenység

0.5

ZH

0.5

bevezető, eszközök feladatok ismertetése

1

mintaelőkészítés

1

műszerbemutatás

2

mérés, kiértékelés, diszkusszió

1

kiértékelés, diszkusszió, jegyzőkönyv elkészítése egyénileg (otthon)

6.5

 

 

 

Ellenőrző kérdések a ZH-hoz:

    • Melyek a kromatográfiás csúcsok jellemzésére szolgáló
legfontosabb paraméterek?
    • Definiálja a retenciós időt, a retenciós térfogatot és a
megoszlási hányadost. Mi ezek között az összefüggés?
    • Mi a kapacitásfaktor és hogyan számolható ki egy kromatogramból?
    • Mit takarnak a „tailing” és a „fronting” kifejezések és milyen
körülmények között tapasztalhatók általában?
    • Mi az elméleti tányérszám és az elméleti tányérmagasság? Hogyan
számolhatjuk ezeket?
    • Írja le a kapacitásfaktor és az elválasztási hőmérséklet közötti
van't Hoff egyenletet.
    • Mi a van Deemter egyenlet és milyen kromatográfiás paraméterek
közötti összefüggést ábrázol?
    • Milyen fontosabb mintaelőkészítési műveleteket ismer? Írja le
röviden a lényegüket.
    • Sorolja fel a leggyakoribb kromatográfiás töltőanyagokat és
jellemezze röviden ezeket.
    • Sorolja fel a HPLC rendszer fontosabb elemeit és írja le röviden
a szerepüket.

oktatási segédanyag (pdf)