Analitikai kémia II gyakorlat (kémia, vegyészmérnök BSc, péntek)
Program, beosztás
Általános információk

Tárggyal kapcsolatos tájékoztató és első gyakorlat a neptunban jelzett időpontban on-line (Microsoft Teams meghívót e-mailben kapnak). A tárgyat az kezdheti el, aki a neptunban a tárgyat felvette, és részt vesz a tájékoztatón. A gyakorlatokon felkészülten, mindenkinek jegyzőkönyvvel kell megjelenni, és szükség van egy-egy üres papírlapra a gyakorlatokat megelőző ZH íráshoz. Nagyméretű táskákat ne hozzanak magukkal, vagy a ruhatárban helyezzék el, mert a gyakorlati helyeken ezek tárolására általában nincs lehetőség.

Felkészülés, számonkérés
A gyakorlatokon való megjelenés és aktív részvétel mindenki számára kötelező. Akkor és azon a gyakorlaton kell megjelenni, ami a táblázatban szerepel. Az egyes gyakorlatokon a számonkérés a helyi szokásoknak megfelelően történik, ami ZH írás és/vagy szóbeli referálás szokott lenni. Azt a hallgatót, aki felkészületlenül érkezik a gyakorlatra, a gyakorlatról elküldjük! Az elvégzett/bemutatott munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben minden gyakorlat előtt egy rövid ismertetőt kell készíteni az adott mérés lényegéről, az alkalmazott módszerről, a számolás elvi alapjairól. Az ismertető nem lehet nyomtatott és beragasztott anyag, csak kézírással fogadjuk el. A gyakorlatra kapott érdemjegy odaítélésénél a mérések/következtetések/számítások jósága mellett az is sokat számít, hogy milyen rendezett a jegyzőkönyv, mennyire áttekinthető a megjelenése. A kinyomtatott/rajzolt mérési adatok beragasztásához mindenkinek saját magának kell gondoskodnia celluxról, ragasztóról, tűzőgépről, ollóról stb. A jegyzőkönyveket legkésőbb a gyakorlatot követő munkanapon lehet leadni (amennyiben ehhez a gyakorlatot vezető oktató hozzájárul). A gyakorlatokra hozzanak magukkal egy pendrive-ot, amin az adatfájlokat oda tudjuk adni! Jegyzőkönyvként nem fogadunk el egyedi papírlapokat, hanem csak nagy alakú, egybefűzött vagy spirálozott füzetet. (Nem fogadjuk el azt az indoklást, hogy majd a félév végén köttetik be a lapokat!) Ne veszítsék el a jegyzőkönyvet, mert csak azzal tudják igazolni a gyakorlaton való részvételt, a jegyzőkönyv az elsődleges dokumentum a gyakorlati jegy megállapításához! A jegyzőkönyveket az év végén is ellenőrizzük (az utolsó héten véletlenszerűen kiválasztott hallgatók neptun üzenetes felkérést kapnak a jegyzőkönyv bemutatására a D501-ben). A kész, kijavított, osztályozott jegyzőkönyveket a félév végén, az utolsó oktatási héten a D épületszárny 5. emeleti folyosó végén lévő polcos szekrény kapilláris elektroforézis (CE) polcán le kell adni. A gyakorlati jegyek megállapítása és Neptunba történő beírása után ugyanoda lesznek kitéve a jegyzőkönyvek, ahonnan elvihetők.

Hiányzás
Igazolt hiányzás miatt (pl. betegség vagy más indokolt ok) elmaradt labort pótolni kell. A pótlás lehetőségéről, annak részleteiről (időpont, melyik csoporthoz tud bemenni stb.) a hallgatónak az adott gyakorlat vezetőjével kell megállapodnia, a pótlás a szorgalmi időszakban lehetséges. A készületlenség/elégtelen zárthelyi/fegyelmi ok miatt történő elküldés esetén pótlásra nincs lehetőség, az adott gyakorlat elégtelen érdemjeggyel kerül beírásra. Ha valaki a félév során egy gyakorlatot igazolatlanul mulaszt, akkor arra a gyakorlatra elégtelen jegyet kap. Bármilyen okból bekövetkező kettő vagy több hiányzás esetén az aláírást megtagadjuk.

Gyakorlatijegy
Az adott gyakorlatra kapott osztályzatot az oktató a gyakorlat során történő számonkérés(ek) (ZH, referálás), a hallgató gyakorlati teljesítménye és az elkészített jegyzőkönyv alapján állapítja meg. Így minden gyakorlaton a hallgató egy 1-től 5-ig terjedő érdemjegyet kap, vagy nem teljesített minősítést. A végső gyakorlatijegy megállapításakor az egyes gyakorlatijegyek átlaga irányadó (a záró-ZH súlya 3x), de indokolt esetben az általános kerekítési szabályoktól el lehet térni akár pozitív (pl. kiemelkedő órai aktivitás) akár negatív (pl. rendezetlen, nem esztétikus, másolt jegyzőkönyv) irányba.
Ha a záró-ZH és a pót záró-ZH is elégtelen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen. A pót záró-ZH írásra kötelezettek végső gyakorlati jegye nem lehet jobb elégségesnél.

Balesetvédelem, töréskár
A gyakorlatokon az általános tűz- és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani, a speciális helyi ismeretekre az adott gyakorlat vezetője hívja fel a figyelmet. A laborgyakorlatok helyszínén enni és inni nem szabad, ezen felül az egész épületben dohányozni tilos! A mobiltelefonokat a gyakorlati helyiségben nem szabad használni! A töréskárt a korábbi gyakorlatokhoz hasonlóan kell befizetni. 

Útmutató a jegyzőkönyv helyes elkészítéséhez   Példa egy szép és alapos jegyzőkönyvre

A gyakorlatok elején a gyakorlatvezetők ismertetik az adott gyakorlatot érintő speciális baleset- és tűzvédelmi rendszabályokat és a hallgatónak előzetesen át kell ismételnie a balesetvédelmi szabályokat.

Műszeres analitika jegyzet a gyakorlatokhoz (pdf, 9 MB)

Tematika