MS (ESI, MALDI, CE-ESI/MS)

A gyakorlat programja:

A gyakorlaton alapvető polimerek lágyionizációs vizsgálatát végezzük el mátrix segített lézer deszorpciós/ionizációs (MALDI) és elektroporlasztásos ionizációs (ESI) technikák segítségével. A mérési eredmények felhasználásával meghatározzuk a számátlag és tömegátlag molekulatömegeket, a polidiszperzitást, valamint javaslatot teszünk a vizsgált polimerek végcsoportjára.

  1.  A gyakorlat az E-517 tanteremben ZH-írással kezdődik (elégtelen dolgozatjegy esetén a végső gyakorlatjegy is elégtelen), amelyhez kapcsolódó anyag elektronikusan letölthető.
  2. A gyakorlatvezető ezt követően bemutatja a szoftver működését, valamint elvégezzük a különböző polimerek pl.: poli(etilén-glikol), polisztirol, poli(propilén-glikol) tömegspektrometriás vizsgálatát. A gyakorlat kivitelezése az E-517/A laborban történik. A mérés maximum 25 fő hallgató részvételével történik, időtartama 2 óra.
  3. A mérési eredményekből 3-4 fős csoportokban jegyzőkönyvet kell készíteni, emellett minden csoport egyéni feladatokat is kap, amelyek megoldását/kidolgozását a jegyzőkönyvbe be kell vezetni.
  4. A 10.00-kor a gyakorlatot kezdő csoportnak 12.00-kor, a 12.00-kor kezdő csoportnak pedig 14.00-kor a D-401 laborban CE-MS demonstrációt tartunk (20-30 perc).
  5. A jegyzőkönyvet a megoldott feladatokkal legkésőbb a következő munkanap le kell adni a gyakorlatvezetőnek (E-517/A labor).
  6. A gyakorlatra kapott jegy a jegyzőkönyv és a ZH jegyéből alakul ki.

A gyakorlaton bemutatott és használt CE-MS berendezés a GINOP-2.3.3-15-2016-00004 projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával került beszerzésre.

Időbeosztás (2x1x24):

Időtartam (óra)

Tevékenység

0.5

ZH

1

mintaelőkészítés MALDI-hoz

1

MALDI-MS műszerbemutatás, mérés

0.5

mintaelőkészítés ESI-MS-hez

1.5

ESI-MS műszerbemutatás, mérés, CE-MS demo

1.5

kiértékelés, diszkusszió, jegyzőkönyv elkészítése egyénileg (otthon)

6

 

 

 


oktatási segédanyag (ESI, MALDI MS)

oktatási segédanyag (CE-MS)