Kromatogramok kiértékelése

 A gyakorlat programja:

A gyakorlaton az elektroferogramok/kromatogramok kiértékelésének legalapvetőbb módszereinek, a különböző kiértékelő szoftverek működési elvének tanulmányozására lesz lehetőség. Bár elsősorban a kapilláris elektroforézis (CE) módszerrel kapott elektroferogramok kiértékeléséről lesz szó, az itt szereplő fogalmak, módszerek, matematikai eljárások általánosan használtak más elválasztási módszerek esetén is, és a különböző, modern kromatográfiás módszerekkel (HPLC, SFC, GC stb.) nyert kromatogramok kiértékelése is hasonlóképpen történik. A gyakorlat anyagának összeállításakor a Chemstation 3D CE (Agilent) számítógépes elektroferogram/kromatogram kiértékelő program felépítését és működési sajátosságait vettük alapul.  
 1. A gyakorlatvezető bemutatja a kiértékelési módszereket és a kiértékelő szoftver alkalmazását (K/2 terem).
 2. Az elektroferogram/kromatogram kiértékelő szoftver ("CE kiértékelés") használatának gyakorlása a B201 számítógépteremben (1 fő/számítógép). A konkrét kiértékelési gyakorlatot minden hallgató saját maga önállóan kell, hogy végrehajtsa a B201 számítógépteremben (kb. 1-2 óra, kötetlen időbeosztással). Minden hallgató úgy kapja meg egyéni elektroferogram/kromatogram kiértékelési feladatát, hogy ráklikkel a kitöltendő feladatlapra (xls) (ily módon saját magának generál adatokat a feladatlapjához, ugyanakkor akárhányszor megnyitja az xls fájlt, mindig más adatok szerepelnek majd benne, ezért érdemes lehet először kinyomtatnia "egyéni" feladatlapját (2 oldal, pl. Kémia épület fénymásolójában)). Kövesse a feladatlap utasításait. A kitöltött feladatlapot ragassza be a jegyzőkönyvébe.
 3. A B201 számítógépein a kiértékelő program elindításához klikkeljen az "Instrument 1 Offline" parancsikonra. A számítógépteremben a kiértékelő szoftver használatára fordítsa az idejét, a számításokat, diszkussziókat otthon is elvégezheti.
 4. Az eddigi tapasztalatok alapján a hallgatók 90%-a a feladatát segítség nélkül meg tudja oldani. Amennyiben nem boldogulna a program kezelésével, a gyakorlatvezető a teremben segítséget ad.
 5. A jegyzőkönyveket a gyakorlatvezetőnek a D-501 laborban személyesen kell leadni hétfőn (02.10) 7.30-9.50 vagy 15.00-17.00 időszakokban. Ekkor ellenőrizzük referálással a szoftver használatát, ZH-val a gyakorlat elméletének ismeretét. A jegyzőkönyvek kedden (02.11) reggel felvehetők a D501 labor előtti asztalról.
A B201 számítógépes teremben 30 számítógép áll rendelkezésre, egy számítógépen csak 1 személy dolgozhat, ezért a következő beosztás szerint javasolt a teremben a munka:
 
02.07-én (pénteken):
13.00-   6-10 csoportok
15.00-   1-5; 11-14 csoportok 

Időbeosztás (5x40x1):

Időtartam (óra)

Tevékenység

2

bevezető, kromatográfiás szoftver és a feladatok ismertetése

2

kromatogramok kiértékelés szoftverrel egyénileg

1

diszkusszió, jegyzőkönyv elkészítése egyénileg (otthon)

0.5

referálás

5.5

 

 

Lehetséges feladatok, kérdések a referáláskor, ZH-ban: 
 1. Soroljon fel integrációs (küszöb) paramétereket. 
 2. Mik a mennyiségi kiértékelés módszerei? 
 3. Milyen analitikai paraméterek meghatározására alkalmasak a kiértékelő szoftverek? 
 4. Mi a jelentősége és mi az elve a csúcstisztaságvizsgálatoknak? 
 5. Mire használható a (UV-Vis) spektrumelemzés? 
 6. A gyakorlaton elvégzett valamely kiértékelési feladat. 

 

 

Oktatási segédanyag:
kiértékelés (pdf)
 

Előadás képanyaga (pdf)

Elvégzendő feladat (xls)

Egyéb feladatok (xls)

Jegyzőkönyvminta (pdf)