Általános kémia szeminárium      3 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Az általános kémia szemináriumok időbeosztása, 2018/19. I. félév

A II. zárthelyi dolgozat (2018. december 4) eredményei + gyakorlati jegyek (frissítve: 2018.12.19)

 

Az I. zárthelyi dolgozat eredményei (2018. november 6.) (frissítve: 2018.12.04.)

 

 

A 2018. szeptember 3-án írt felmérő dolgozat eredményei

A 2018. október 9-én írt felmérő dolgozat eredményei

 

Az általános kémia szeminárium tantervileg heti 3 óra (3 kredit), ezért a szemináriumi órákat 20x2 órában tartjuk meg. A szemináriumon az alapvető kémiai számítási módszerekkel ismerkednek meg a hallgatók a sztöchiometriai, koncentráció- és pH-számolás témakörében.

A szemináriumok látogatása kötelező, négynél többszöri hiányzás esetén a kurzust nem tekintjük teljesítettnek („aláírás megtagadva” kerül a Neptunba)

A szeminárium aláírással és gyakorlati jeggyel zárul. Az aláírást akkor kapja meg a hallgató, ha a félév eleji felmérő dolgozatban vagy a (pót)felmérő dolgozatban legalább 70 %-os teljesítményt ért el. Aláírás nélkül gyakorlati jegyet sem kap a hallgató.

A gyakorlati jegyet két kötelezően megírandó nagy zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg. 

1. zárthelyi dolgozat: 2018. november 6. (kedd )  18.00-20.00, F015 tanterem és F008 tanterem  
tematikája:  Számítási feladatok a sztöchiometria, koncentrációszámolás témakörében. Reakcióegyenletek rendezése, számítások reakcióegyenletek alapján  (1-12. szeminárium anyaga).

2. zárthelyi dolgozat:  2018. december 4. (kedd) 18.00-20.00, F015 és F008 tanterem
tematikája: Számítási feladatok a keverékek összetételének meghatározása, gáztörvények és pH-számolás témakörében (13-20. heti szeminárium anyaga).

A zárthelyi dolgozatok értékelése: 
Mindkét zárthelyi dolgozatban az elérhető maximális pontszám: 60 pont. Mindkét zárthelyi dolgozatban minimálisan 12 pontot el kell érni ahhoz, hogy a gyakorlati jegy megszerezhető legyen.

Összpontszám:
60 – 74,5 pont           elégséges (2)

75 - 89,5 pont            közepes (3)
90 - 104,5 pont          jó (4) 
105 –                           jeles (5)

Az aláírást megszerezni csak a félév eleji felmérő vagy a (pót)felmérő zárthelyi dolgozat megírásával lehet, további felmérő zárthelyi dolgozat írására nincs lehetőség.

Nem kap aláírást („aláírás megtagadva”) az a hallgató, aki

  • ·         egyik felmérőn sem ér el legalább 70%-os teljesítményt
  • ·         4-nél több alkalommal hiányzik a szemináriumokról
  • ·         valamelyik nagyzárthelyi dolgozatot nem írja meg

A gyakorlati jegy elégtelen(1), ha

  • ·       valamelyik zárthelyi dolgozatában nincs meg a minimális 12 pont
  • ·       a dolgozatok összpontszáma nem éri el a 60 pontot

Az elégtelen gyakorlati jegy vizsgaidőszakban egyetlen alkalommal javítható, a szeminárium teljes anyagából írt „minimum” zárthelyi dolgozattal. Ennek időpontja. 2018. december 20. 10.00 óra. A javító zárthelyivel legfeljebb elégséges eredmény érhető el, ehhez az összpontszám legalább 60 %-ának elérése szükséges.

Tematika