Általános kémia szeminárium      3 óra       3 kredit
Program, beosztás
Általános információk

Az általános kémia szemináriumok időbeosztása, 2020/21. I. félév

Az általános kémia szeminárium tantervileg heti 3 óra (3 kredit), ezért a szemináriumi órákat 20x2 órában tartjuk meg. A szemináriumon az alapvető kémiai számítási módszerekkel ismerkednek meg a hallgatók a sztöchiometriai, koncentráció- és pH-számolás témakörében.

A szemináriumok látogatása kötelező, négynél többszöri hiányzás esetén a kurzust nem tekintjük teljesítettnek („aláírás megtagadva” kerül a Neptunba)

A szeminárium gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegyet két kötelezően megírandó nagy zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg. 

1. zárthelyi dolgozat: 2020. október 26. (kedd )  18.00-20.00, F015 tanterem és F008 tanterem  
tematikája:  Számítási feladatok a sztöchiometria, koncentrációszámolás témakörében. Reakcióegyenletek rendezése, számítások reakcióegyenletek alapján  (1-12. szeminárium anyaga).

2. zárthelyi dolgozat:  2020. december 1. (kedd) 18.00-20.00, F015 és F008 tanterem
tematikája: Számítási feladatok a keverékek összetételének meghatározása, gáztörvények és pH-számolás témakörében (13-20. heti szeminárium anyaga).

A zárthelyi dolgozatok értékelése: 
Mindkét zárthelyi dolgozatban az elérhető maximális pontszám: 60 pont. Mindkét zárthelyi dolgozatban minimálisan 12 pontot el kell érni ahhoz, hogy a gyakorlati jegy megszerezhető legyen.

Összpontszám:
60 – 74,5 pont           elégséges (2)

75 - 89,5 pont            közepes (3)
90 - 104,5 pont          jó (4) 
105 –                           jeles (5)

 

Nem kap aláírást („aláírás megtagadva”) az a hallgató, aki

  • ·         4-nél több alkalommal hiányzik a szemináriumokról
  • ·         valamelyik nagyzárthelyi dolgozatot nem írja meg

A gyakorlati jegy elégtelen(1), ha

  • ·       valamelyik zárthelyi dolgozatában nincs meg a minimális 12 pont
  • ·       a dolgozatok összpontszáma nem éri el a 60 pontot

Az elégtelen gyakorlati jegy vizsgaidőszakban egyetlen alkalommal javítható, a szeminárium teljes anyagából írt „minimum” zárthelyi dolgozattal. Ennek időpontja. 2020. december 14. 10.00 óra. A javító zárthelyivel legfeljebb elégséges eredmény érhető el, ehhez az összpontszám legalább 60 %-ának elérése szükséges.

Tematika

Szemináriumi feladatok az F csoportnak (szerda, 14-16 és péntek 10-12)

2. szemináriumi és gyakorló feladatok 
3. szemináriumi és gyakorló feladatok

4. szemináriumi és gyakorló feladatok

5. szemináriumi és gyakorló feladatok

6. szeminárium feladatai

7. szeminárium feldatai + gyakorló feladatok
7. szeminárium gyakorló feladatainak megoldásai

8-9. szeminárium feladatai (+ a gyakorló egyenletek; oldalsó sávból)

10. szemináriumi és gyakorló feladatok
11-12. szeminárium - gyakorló feladatok
+ gyakorló feladatsor az I. zárthelyi dolgozathoz 2. (oldalsó sávból)
13. szemináriumi + gyakorló feladatok

14. szemináriumi + gyakorló feladatok

15. szemináriumi és gyakorló feladatok

16. szeminárium + gyakorló feladatok
1
7. szeminárium + gyakorló feladatok
1
8. szeminárium + gyakorló feladatok