Atomspektrometria (FAAS, MP-AES)
 1. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a beosztást.
 2. A gyakorlatok 20 perces ZH írással kezdődnek.
 3. A gyakorlaton egy SP1900 (UNICAM) lángatomabszorpciós készüléken mutatjuk be az atomspektrometriás készülékek felépítését, az egyes módszereket az E-10 laborban a beosztás szerint.
 4. A gyakorlaton kétféle kalibrációs eljárással végeznek elemzést csapvíz mintából. A mintavételezés és a standard oldatok elkészítése a beosztás szerint. A munka 4 fős csoportokban önállóan történik a leírás alapján.
 5. Az elkészített standardokat és vízmintákat a csoportonként lemérik a FAAS és MP-AES készülékekkel a D-423 laborban a beosztás szerint.
 6. A kapott leírás szerint szerint a hallgatók önállóan értékelik ki a gyakorlaton kapott eredményeket, szükség esetén rövid konzultációra van lehetőség.
 7. Az elkészített jegyzőkönyveket másnap reggelig le kell adni a D-423 laborba, ahonnan 2 munkanappal később elvihető.

 

Időbeosztás (4x4x4):

Időtartam (óra)

Tevékenység

0.5

ZH

1

bevezető, módszerek, műszerek bemutatása

1

mintaelőkészítés

1

mérés, kiértékelés, diszkusszió

1.5

kiértékelés, diszkusszió, jegyzőkönyv elkészítése egyénileg (otthon)

5

 

 

Lehetséges feladatok, kérdések a ZH-ban: 

 1. Lángspektroszkópiai módszerek elve (emisszió, abszorpció, fluoreszcencia). Az egyes módszerek és készülékek mérési elve.
 2. Milyen folyamatok játszódnak le, ha egy fémsó-oldatot a lángba juttatunk? Milyen típusú részecskéket használhatunk fel lángemissziós, ill. atomabszorpciós méréshez?
 3. Milyen részekből állnak a FES készülékek? Mi az egyes egységek funkciója?
 4. Milyen részekből állnak a FAAS készülékek? Mi az egyes egységek funkciója?
 5. Jellemezze a lángspektrometriában használatos lángokat! 
 6. Hogyan történik a folyadékminta bevitele a spektrométerbe?
 7. Az üregkatódlámpa felépítése és működése, a szaggató szerepe.
 8. Hogyan történik a megfelelő hullámhosszúságú fény kiválasztása (fényfelbontás)? Mi a fényfelbontó eszközök működési elve?
 9. Hogyan történik a spektrométerekben a fény detektálása?
 10. Milyen zavaróhatások lépnek fel a lángspektrometriában?
 11. Jellemezze a leggyakrabban használatos kiértékelési módszereket! 
   
Ajánlott irodalom:
 • Záray Gy. (szerk): Az elemanalitika korszerű módszerei, Akadémiai Kiadó 

Oktatási segédanyag, FAAS (PDF)

Oktatási segédanyag, MP-AES (pdf)

Kalibráló diagram (xls)

Egyéb feladatok (pdf)

Jegyzőkönyvminta (pdf)