Műszeres Analitika gyakorlat (OLKDA, vegyészmérnök, biomérnök, környezettan) (szerda)
Program, beosztás
Általános információk

Tárggyal kapcsolatos tájékoztató és első gyakorlat a neptunban jelzett időpontban, a K/2-ben. A tárgyat az kezdheti el, aki a neptunban a tárgyat felvette, és részt vesz a tájékoztatón, illetve az azt követő gyakorlaton.

A gyakorlatokon felkészülten, mindenkinek jegyzőkönyvvel kell megjelenni, és szükség van egy-egy üres papírlapra a gyakorlatokat megelőző ZH íráshoz. Nagyméretű táskákat lehetőleg ne hozzanak magukkal, vagy a ruhatárban helyezzék el (ha lehet), mert a gyakorlati helyeken ezek tárolására általában nincs megfelelő lehetőség!

Felkészülés, számonkérés:

A gyakorlatokon való megjelenés és aktív részvétel mindenki számára kötelező. Akkor és azon a gyakorlaton kell megjelenni, ami a táblázatban szerepel. Az egyes gyakorlatokon a számonkérés a helyi szokásoknak megfelelően történik, ami ZH írás és/vagy szóbeli referálás szokott lenni. Azt a hallgatót, aki felkészületlenül érkezik a gyakorlatra, a gyakorlatról elküldjük (ez esetben a gyakorlat nem teljesített)!

Az elvégzett/bemutatott munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben minden gyakorlat előtt egy rövid ismertetőt kell készíteni az adott mérés lényegéről, az alkalmazott módszerről, a számolás elvi alapjairól (a gyakorlatvezető ellenőrizheti meglétét, és elküldheti a hallgatót a gyakorlatról, ha nem találja megfelelőnek). Az ismertető lehetőség szerint kézírással készüljön. Ha mégsem így készül, és a bevezető szöveg tartalma plágiumgyanús (Ctrl+C - Ctrl+V történik), akkor a gyakorlatvezetőnek joga van belátása szerinti mértékű szankciót alkalmazni (akár egyes jegy az adott gyakorlatra). Hasonló módon büntethető az eredmények kiértékelésének vagy a diszkussziójának a másolása is (a saját jegyzőkönyvét mindenkinek önállóan kell elkészítenie). A gyakorlatra kapott érdemjegy odaítélésénél a mérések/következtetések/számítások jósága mellett az is sokat számít, hogy milyen rendezett a jegyzőkönyv, mennyire áttekinthető (tiszta!) a megjelenése.

A kinyomtatott/rajzolt mérési adatok beragasztásához mindenkinek saját magának kell gondoskodnia celluxról, ragasztóról, tűzőgépről, ollóról stb. A jegyzőkönyveket legkésőbb a gyakorlatot követő munkanapon lehet leadni (amennyiben ehhez a gyakorlatot vezető oktató hozzájárul).

Jegyzőkönyvként elfogadunk műanyag iratgyűjtőben vagy mappában, rendezett formában gyűjtött és gyakorlatonként elkülünülő (összetűzött) papírokat, vagy nagy alakú, egybefűzött vagy spirálozott füzetet. Ne veszítsék el a jegyzőkönyvet, mert csak azzal tudják igazolni a gyakorlaton való részvételt! A jegyzőkönyveket az év végén is ellenőrizzük (az utolsó héten véletlenszerűen kiválasztott hallgatók neptun üzenetes felkérést kapnak a jegyzőkönyv bemutatására a D501-ben).

Útmutató a jegyzőkönyv helyes elkészítéséhez   Példa egy szép és alapos jegyzőkönyvre

Gyakorlatijegy:
Az adott gyakorlatra kapott osztályzatot az oktató a gyakorlat során történő számonkérés(ek) (ZH, referálás), a hallgató gyakorlati teljesítménye és az elkészített jegyzőkönyv alapján állapítja meg.
Így minden gyakorlaton a hallgató egy 1-től 5-ig terjedő érdemjegyet kap, vagy nem teljesített minősítést.

- Nem teljesített minősítés jár azért, ha a hallgató nem jelenik meg a gyakorlaton vagy nem adja be a jegyzőkönyvét a gyakorlatvezetővel egyeztetett határidőig, vagy felkészületlenség miatt kényszerül idő előtt távozni egy gyakorlatról (nem elkészített elméleti bevezető vagy egyes zh)

- A végső gyakorlati jegy megállapításakor:

- Megtagadott aláírást von maga után, ha a hallgatónak legalább egy gyakorlata nem teljesített

- Elégtelen gyakorlati jegyet von maga után, ha a hallgató legalább kettő gyakorlatra elégtelen osztályzatot kapott.

- Minden más esetben (tehát minden gyakorlat teljesített és legfeljebb egy elégtelen) a gyakorlati jegyet az egyes gyakorlatok átlaga szabja meg (a záró-ZH súlya 3x). Indokolt esetben az általános kerekítési szabályoktól el lehet térni akár pozitív (pl. kiemelkedő órai aktivitás) akár negatív (pl. rendezetlen, nem esztétikus, másolt jegyzőkönyv) irányba a végső jegy megállapításánál.

 

Ha a záró-ZH és a pót záró-ZH is elégtelen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen. A pót záró-ZH írásra kötelezettek végső gyakorlati jegye nem lehet jobb elégségesnél.

Hiányzás:
Valamennyi gyakorlaton a hallgatóknak a megjelenés kötelező. Kivételes és feltétlenül indokolt esetben egyetlen gyakorlatról lehet hiányozni, és azt is pótolni kell. (A hiányzás igazolásával az adott gyakorlatvezetővel kell egyeztetnie, mikor van lehetőség a pótlásra egy másik csoporthoz csatlakozva (gyakorlatok szerdán és pénteken is vannak)). Az esetleges hiányzást a gyakorlatot megelőzően kell jelezni az adott gyakorlatvezetőnek (e-mail, telefon).

A gyakorlatok elején a gyakorlatvezetők ismertetik az adott gyakorlatot érintő speciális baleset- és tűzvédelmi rendszabályokat és a hallgatónak előzetesen át kell ismételnie a balesetvédelmi szabályokat.

Tematika