Záró ZH

A műszeres analitikai gyakorlatok célja, hogy a hallgató  többféle műszeres analitikai módszerrel, a kapott adatok kiértékelésének lehetőségeivel ismerkedjen meg. Elvárható, hogy a gyakorlat végén a hallgató emlékszik a látott és alkalmazott készülékek felépítésére, főbb részeire, működésének alapelvére, és képes a gyakorlat során alkalmazott (minőségi/mennyiségi) kiértékelési módszert használni, illetve olyan egyszerű analitikai feladatot megoldani vagy problémát diszkutálni, amelyről kiemelten is szó volt. Ezeket az elsajátítandó ismereteket, tapasztalatokat kívánja számonkérni ez a ZH (azaz nem a lexikális tudást, és nem a gyakorlatokhoz kiadott elméleti tananyagot kívánjuk most ismételten értékelni).

Javasolt a záró ZH-ra való felkészüléshez:

  1. Alapos felkészülés és önálló, figyelmes munka az adott gyakorlatokon a félév során.
  2. Jól megírt és áttekinthető jegyzőkönyv.
  3. A jegyzőkönyvek áttanulmányozása a záró ZH előtt.

A ZH-ra hozzanak magukkal:

  1. számológépet (telefon nem használható, egymásnak át nem adható a ZH írás során)
  2. vonalzó, ceruza

A záró ZH eredménye a végső gyakorlatijegyet döntően meghatározó gyakorlatijegyek átlagában 3x súllyal szerepel. Elégtelen záró ZH eredmény esetén a záró ZH-t meg kell ismételni. Amennyiben a pót záró-ZH is elégtelen, akkor a gyakorlat érdemjegye is elégtelen. A pót záró-ZH írásra kötelezettek végső gyakorlatijegye nem lehet jobb elégségesnél.

A kijavított záró ZH az írástól számított 1 hétig megtekinthető (D501).