A környezet analitika szervetlen kémiai módszerei gyakorlat      1 kredit
Program, beosztás
Általános információk

A kurzus célja, hogy a hallgatók általános ismereteket szerezzenek a környezetanalitika szervetlen kémiai módszereiről. A legfontosabb mintavételi és minta-előkészítési, valamint a környezeti kémia tárgykörébe tartozó klasszikus és műszeres analitikai eljárások gyakorlatával ismerkednek meg. A kémiai analízis összetett folyamatának megértésén túl gyakorlati példákon keresztül sajátítják el, hogyan lehet egy anyagi rendszer minőségi és mennyiségi összetételéről, szerkezetéről és energiaállapotáról térbeli és időbeli információt gyűjteni.

A kurzus tartalma, témakörei

Felszíni vizek szervetlen ionjainak vizsgálata klasszikus, spektrofotometriás és atomemissziós spektrometriás módszerekkel. A Maucha-féle összsótartalom csillagdiagramm ábrázolása, a halobitás meghatározása. Növényi minták cink tartalmának meghatározása nedves roncsolást és száraz hamvasztást követően mikrohullámú plazma atomemissziós spektrometriával. Talajminták elemösszetételének megállapítása blokk roncsolást és mikrohullámmal elősegített nedves roncsolást követően mikrohullámú plazma atomemissziós spektrometriával.

A laboratóriumi gyakorlatok menete: a gyakorlati tematikán túl az utolsó 4 alkalommal egy önállóan választott, a gyakrolatvezetővel egyeztetett környezetanalitikai projektmunka csoportos végzése történik a laboratóriumi gyakorlatok keretében megismert módszerek segítségével. 

Tematika